Nieuws/Binnenland
2749945
Binnenland

Parkeren in Centrum 7,50 euro, daarbuiten 6 euro

Amsterdam verhoogt parkeertarieven in hele stad

Amsterdam - Automobilisten die Amsterdam vanaf volgend jaar willen gaan aandoen, moeten daarvoor flink in de buidel tasten. Het linkse stadsbestuur van de hoofdstad wil de parkeertarieven in heel de stad voor bezoekers flink ophogen, blijkt uit een brief van verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma (Verkeer).

Met het ophogen van de tarieven wordt jaarlijks netto ruim 30 miljoen euro extra binnengeharkt. Dat geld wordt besteed aan investeringen voor fiets, ov en het verder autoluw maken van de stad. In het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP was alleen opgenomen dat de parkeertarieven in het Centrum tot 7,50 euro zouden worden opgehoogd, maar nu blijkt dat bezoekers ook in andere stadsdelen flink extra moeten betalen.

In het Centrum en de Jordaan worden de parkeertarieven zoals aangekondigd verhoogd tot 7,50 euro per uur (was 5 euro), in het gebied daaromheen (bijvoorbeeld West, De Pijp en Oosterpark) moet vanaf volgend jaar 6 euro per uur betaald worden. In sommige wijken was dat 3 euro. Het gebied meer richting de Ring A10 (Bos en Lommer, De Baarsjes, Stadion- en Apollobuurt, Rivierenbuurt en Indische Buurt) is ook aan de beurt. Daar worden de tarieven wat het stadsbestuur betreft verhoogd naar 4,50 euro per uur. In Noord en een deel van Zuidoost blijft parkeren het goedkoopst (1,40 euro per uur).

Dijksma schrijft dat het college er bewust voor kiest om in de hele stad de parkeertarieven op te hogen. „Er is gekozen om de tariefverschillen tussen de tariefgebieden niet te groot te maken en ze geleidelijk te laten aflopen (vanuit het Centrum gezien). Hierdoor wordt uitwijkgedrag (het zogenoemde waterbedeffect) naar verwachting tot een minimum beperkt.”

’Niet blij’

Dijksma beseft dat ’niet iedereen blij’ is met de tariefsverhoging. „ Maar het is noodzakelijk om de stad leefbaar en bereikbaar te houden en om te zorgen voor meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. De extra parkeergelden gebruiken we om te investeren in mobiliteit en om de kwaliteit van de infrastructuur en de openbare ruimte in de stad te verbeteren.’’

10.000 parkeerplekken schrappen

De stad onderzoekt momenteel de haalbaarheid van het opheffen van 7.000 tot 10.000 parkeerplekken tot 2025. De verhoging van de parkeertarieven heeft volgens de gemeente al een gunstig effect op deze ’autoluw-ambities.’ Naar schatting zou de parkeerplaatsbehoefte met 1000 parkeerplaatsen in het centrumgebied worden beperkt in het Centrum en de omliggende gebieden.

Het verhogen van de tarieven is voor veel groepen bewoners ingrijpend, zoals ouderen of minima die nog steeds bezoek willen kunnen ontvangen. Het stadsbestuur wil hen hen tegemoet komen door bezoekersregeling uit te breiden: in alle stadsdelen (behalve het Centrum) kan door bezoekers straks 40 uur per maand tegen 50 procent van het parkeertarief worden geparkeerd.

VVD’er Eric van der Burg voorziet dat Amsterdammers de rekening gaan betalen. „Het is goed dat de coalitie kiest voor een toename van het aantal uren per maand waarop bezoek met korting kan parkeren. Maar de exorbitante verhogingen binnen de hele ring zullen tot grote problemen leiden voor aannemers, ondernemers en mensen die afhankelijk zijn van hun auto. Uiteindelijk betalen Amsterdammers daarvoor de prijs.”

Het anti-autoplan is de zoveelste lastenverhoging die het stadsbestuur van Amsterdam heeft aangekondigd. Naast het ophogen van OZB en afvalstoffenheffing, wordt ook trouwen en het aanvragen van vergunningen fors duurder.