Nieuws/Wat U Zegt

’Kind ervaart moskeebezoek als theater’

Hollandse Hoogte

In al de discussies over het al dan niet toestaan van een bezoek van schoolkinderen aan moskee of kerken, mist Marianne B. Janssen de reactie van de kinderen zelf.

Hollandse Hoogte

Mijn ervaring is dat kinderen dit ervaren als een soort theaterbezoek, er wordt namelijk een act opgevoerd, die in iedere kerk anders is, en door geen kind begrepen wordt.

Als men kinderen werkelijk iets leren wil moet men beginnen met uit te leggen waar, waarom en hoe er godsdiensten zijn ontstaan en welke religies daaruit zijn voortgekomen.

Ook de aanleiding voor afsplitsingen en reformatie geven meer inzicht in de diverse geloofsrichtingen en de onderlinge onverdraagzaamheid.

Marianne B. Janssen, Bussum