Nieuws/Binnenland
2757253
Binnenland

Kabinet laat eerdere stelligheid over verbond varen

Twijfels over migratiepact VN

Het VN-pact moet migratiestromen wereldwijd in goede banen leiden, maar er wordt getwijfeld of landen genoeg zeggenschap houden over hun eigen beleid.

Het VN-pact moet migratiestromen wereldwijd in goede banen leiden, maar er wordt getwijfeld of landen genoeg zeggenschap houden over hun eigen beleid.

Den Haag - Juristen van het ministerie van Justitie en Veiligheid zoeken uit of deelnemen aan een VN-migratiepact niet toch negatieve gevolgen kan hebben op het eigen toelatingsbeleid.

Het VN-pact moet migratiestromen wereldwijd in goede banen leiden, maar er wordt getwijfeld of landen genoeg zeggenschap houden over hun eigen beleid.

Het VN-pact moet migratiestromen wereldwijd in goede banen leiden, maar er wordt getwijfeld of landen genoeg zeggenschap houden over hun eigen beleid.

Eerder was het standpunt van het kabinet dat het pact om migratiestromen wereldwijd in goede banen te leiden geen enkel risico vormt voor zeggenschap over het eigen migratiebeleid.

Nu meldt staatssecretaris Harbers (Justitie) op vragen van deze krant dat er juristen zijn ingeschakeld om uit te zoeken of dat in de toekomst ook daadwerkelijk zo blijft. De eerder zo stellige houding slaat dus om in twijfel. „Ik doe niet aan inschattingen. Daarom zijn er juristen aan het werk gezet, het resultaat stuur ik aan de Kamer”, aldus Harbers.

Steeds meer afhakers

Grote angst is dat het migratiepact in de toekomst tóch juridische waarde krijgt. Die angst is aanleiding om nog nader onderzoek te doen. Harbers denkt door passages die al op papier staan veilig te zitten. „Er staat in dat soevereiniteit van iedere lidstaat wordt gerespecteerd en dat afspraken niet bindend zijn, dat lijken mij belangrijke waarborgen.” Zijn voornemen is om het pact in december in Marrakesh te sluiten.

Daar denken andere landen anders over. Na de Verenigde Staten en Hongarije, is ook Oostenrijk afgehaakt. Juist dat laatste land voerde namens 27 EU-lidstaten onderhandelingen over de tekst van het VN-pact. „Dat betreur ik enorm, ze zeiden eerder dat de tekst naar hun zin was”, vertelt de bewindsman.

Glijdende schaal

Ook in Den Haag druppelen berichten door dat meer landen twijfelen omdat ze vrezen dat het pact in de toekomst ten koste gaat van zeggenschap over eigen migratiebeleid. Harbers heeft daar geen boodschap aan. „Ik neem er kennis van, maar het Nederlandse kabinet maakt zijn eigen balans op.”

De Oostenrijks regering vreest dat door het pact de scheidslijn tussen illegale en legale migratie verwatert. Ook Forum voor Democratie, SGP en PVV vrezen dat en roepen de regering om geen steun te verlenen in Marrakesh. SP en PvdA eisen in ieder geval opheldering van Harbers. „Zeker na het nieuwe feit dat Oostenrijk zich terugtrekt”, aldus PvdA-Kamerlid Kuiken.