Nieuws
2765731
Nieuws

Cijfers in schril contrast met optimisme van Google en Amazon

Spraaktechnologie op werkvloer nog ver weg

Delft - Nederlanders zijn zeer gematigd over de introductie van slimme spraaktechnologie op de werkvloer en verwachten zelfs dat een doorbraak nog ver weg is. Dit blijk uit een onderzoek dat het het Delftse technologiebedrijf TJIP uitvoerde. Slechts 21% van de ondervraagden is positief over de technologie.

Werknemers in ons land lijken vooralsnog niet goed te kunnen bedenken hoe ze spraaktechnologie op de werkvloer kunnen inzetten. 43,1% van de Nederlanders heeft geen idee of hun bedrijf ooit gebruik gaat maken van voice-robots en 30,7% meent dat dergelijke technologie in de eigen bedrijfstak zelfs nooit gebruikt zal gaan worden.

Assistenten als Google’s Assistent, Apple’s Siri en Amazons Alexa kunnen door middel van kunstmatige intelligentie complexe handelingen verrichten.

Het Delftse technologiebedrijf TJIP voerde een enquête uit onder duizend respondenten en vroeg hen naar de potentie die zij zagen in spraaktechnologie op de eigen werkvloer. De cijfers die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen staan in schril contrast met het optimisme dat bedrijven als Amazon en Google aan de dag leggen.

Iets meer dan twintig procent is positief over de technologie. De overige respondenten zijn negatief (18,6%), neutraal (26,8 %) of hebben geen mening (33,6 %). Geluidsoverlast (34 %) op de werkvloer wordt aangemerkt als belangrijkste negatieve punt van voice-assistenten.

10 jaar

Respondenten menen dat een doorbraak van spraaktechnologie nog ver weg is. Van de respondenten die wel menen dat er gebruik gemaakt gaat worden van voice-technologie schat 7,9% dat dit nog zeker 10 jaar duurt en 7,1% nog zeker vijf jaar.

Toch wil dat niet zeggen dat de inzet van voice-assistenten op korte termijn geen grote vlucht kan nemen. Een behoorlijke groep (26,1 procent) gebruikt voice-assistentie (zoals Siri) privé wél wekelijks, en 14,9 % zelfs dagelijks.

De onderzoekers vroegen ook voor welke taken werknemers voice-assistenten eventueel in zouden zetten. Kennisvragen beantwoorden als alternatief voor Google (31,6%), agendabeheer (31,7%) en actuele informatie opzoeken (31,3%) scoorden daarbij het hoogst.

Met name complexere taken als planningen opstellen (14,4%), communiceren met klanten (14,3%) en complexere berekeningen maken (16,7%) scoorden minder goed.