2771188
Binnenland

Exclusief: korhoen, kuifleeuwerik en woudaap bedreigd

Deze vogels dreigen uit te sterven in Nederland

1. De kemphaan.

1. De kemphaan.

AMSTERDAM - Elf vogelsoorten dreigen te verdwijnen uit Nederland, waaronder de woudaap, de kwak en de velduil (zie foto’s onderaan). Dat blijkt uit het boek Bedreigde vogels in Nederland van de Vogelbescherming.

1. De kemphaan.

1. De kemphaan.

De zomertortel is volgens de Vogelbescherming de eerste vogel die zou kunnen uitsterven. Die soort is sinds de jaren vijftig al met 90 procent achteruitgegaan.

„Maar de snelheid waarmee die soort nu achteruit gaat, baart vooral zorgen”, vertelt mede-auteur Kees de Pater. Er zijn nu nog 1200 tot 1400 paren die in ons land broeden.

2. De zomertortel.

2. De zomertortel.

Een andere soort die met uitsterven wordt bedreigd, is de korhoen. „Die is feitelijk al uitgestorven hier. Er zijn er alleen nog een paar geïmporteerd vanuit Scandinavië”, aldus De Pater.

3. De korhoen.

3. De korhoen.

De dwergmeeuw staat er helemaal beroerd voor. Geschat wordt doorgaans dat er nog „nul tot drie paar” in Nederland broeden, vertelt De Pater. „Maar dit jaar zijn er een paar gespot op de Marker Wadden. Dat geeft aan dat er hoop is.”

4. De dwergmeeuw.

4. De dwergmeeuw.

Die hoop is er, maar er mag ’niet meer getreuzeld worden’ met maatregelen, stellen de auteurs. Vooral op het platteland is het kommer en kwel. De reden: het veranderende boerenlandschap.

5. De kwak.

5. De kwak.

De toename in het gebruik van gif en de afname van water rond weilanden, zorgt ervoor dat vogels zich er minder makkelijk kunnen vestigen. Ook zijn ’duizenden kilometers houtwallen opgeruimd’ en is ’vrijwel al het kruidenrijk grasland omgezet in raaigras’.

6. De draaihals.

6. De draaihals.

Bekijk hieronder welke vogels nog meer met uitsterven worden bedreigd in ons land, behalve bovengenoemde soorten:

7. Woudaap

De woudaap.

De woudaap.

8. Grauwe gors

Grauwe gors.

Grauwe gors.

9. Grauwe kiekendief

Grauwe kiekendief.

Grauwe kiekendief.

10. Kuifleeuwerik

Kuifleeuwerik.

Kuifleeuwerik.

11. Velduil

De velduil.

De velduil.