Nieuws/Binnenland
2779310
Binnenland

Halsema laat peiling uitvoeren

Amsterdam: meer vuurwerkvrije zones

Amsterdam - Amsterdam gaat tijdens de jaarwisseling van 2019/2020 meer vuurwerkvrije zones inrichten. Daarmee wordt het niet langer toegestaan om overal knallers en vuurpijlen af te steken. Vanaf dit jaar wordt het afsteken van vuurwerk rond ziekenhuizen al verboden.

De hoofdstad volgt daarin Rotterdam, waar ook vuurwerkzones zijn aangewezen. Alleen in die gebieden is het toegestaan om vuurwerk af te steken. Het is nog onduidelijk waar die zones komen, aldus burgemeester Femke Halsema in een reactie op het voorstel van de Partij voor de Dieren. „In overleg met de Amsterdammer, stadsdelen, politie en hulpdiensten zullen geschikte locaties worden gezocht.”

Volgens Halsema blijkt uit landelijke onderzoeken dat steeds meer mensen tegenstander van het afsteken van vuurwerk door particulieren zijn. „Tegelijkertijd blijkt er een relatief grote minderheid vóór het afsteken van vuurwerk door particulieren. Draagvlak onder Amsterdammers is cruciaal bij het verder inperken van het afsteken van vuurwerk door particulieren, ook vanuit het perspectief van de handhaafbaarheid. Zonder draagvlak is een verbod op vuurwerk niet te handhaven zolang vuurwerk als gevolg van nationaal beleid in Nederland ruim beschikbaar is.”

Peiling

Om te kunnen inschatten hoe de Amsterdammer op dit moment kijkt naar de jaarwisseling en vuurwerk, krijgt het gemeentelijk onderzoeksbureau OIS de opdracht om voor komende jaarwisseling een representatieve peiling te organiseren. „De peiling zal ingaan op alternatieven die de gemeente kan bieden (zoals een vuurwerkshow) en de behoefte aan vuurwerkzones in kaart brengen. Ook meet de peiling het draagvlak voor andere beperkende maatregelen en een algeheel vuurwerkverbod”, aldus Halsema.

Er zijn momenteel al vuurwerkvrije zones rond kinderboerderijen en dierinstellingen. Dat zijn er zo’n 45. „Dit jaar wil het College het aantal uitbreiden, namelijk door het aanwijzen van vuurwerkvrije zones bij de ziekenhuizen.”

Bewonersinitiatieven

Het Amsterdamse stadsbestuur wil Amsterdammers ook de mogelijkheid bieden om in goed overleg met hun buren afspraken te maken over vuurwerkvrije zones in de buurt. „De gemeente Den Haag heeft afgelopen jaarwisseling succesvol geëxperimenteerd met dergelijke bewonersinitiatieven. Bewoners kunnen met elkaar afspraken maken om geen vuurwerk af te steken op een afgebakende locatie, zoals de straat, een speeltuin of een pleintje. De gemeente gaat uit van de kracht van de onderlinge afspraak en zal geen handhavingscapaciteit beschikbaar stellen voor het afdwingen hiervan. Wel zullen dergelijke afspraken worden gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van borden waarop de afspraak wordt vermeld.”