Nieuws/Binnenland
278083712
Binnenland

Minister wil schoolkeuze niet uitstellen tot derde klas

DEN HAAG - Leerlingen moeten niet allemaal pas op hun vijftiende definitief te horen krijgen op welke school ze het beste passen, vindt onderwijsminister Arie Slob. Hij geeft toe dat het schooladvies in groep 8 voor sommige kinderen te vroeg komt. Maar „anderen hebben er juist baat bij om sneller op vmbo, havo of vwo te beginnen.”

Koepels van schoolbesturen, onderwijsbonden en leerlingenorganisaties pleiten er eensgezind voor om leerlingen pas in de derde klas van de middelbare school een schooladvies te geven. Daardoor zouden bijvoorbeeld laatbloeiers en kinderen uit achterstandsmilieus meer kans krijgen om op hogere schoolniveaus terecht te komen.

Slob deelt „de wens om iets aan de vroege selectie te doen.” Hij wijst erop dat middelbare scholen nu al kunnen werken met ’brede brugklassen’, waar leerlingen die gemakkelijker of juist moeilijker leren langer bij elkaar zitten. Bovendien komen er steeds meer ’middenscholen’ voor kinderen van tien tot veertien jaar. Dat moedigt hij aan.

’Harde beoordeling kinderen’

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs wil ook „af van de harde beoordelingsmomenten voor kinderen.” Hij is daarom bezig de eindtoets op de basisschool minder belangrijk te maken, zegt hij.