Nieuws/Binnenland
278149763
Binnenland

NS krijgt al honderden claims transporten WOII

UTRECHT - Ruim 1100 slachtoffers en nabestaanden hebben een claim ingediend om de NS-transporten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sinds maandag kunnen zij terecht bij een speciaal digitaal loket.

Ruim 250 aanvragen zijn van slachtoffers, ruim twintig van weduwen of weduwnaars en ongeveer 800 van kinderen van slachtoffers. Volgens de commissie die zich ermee bezighoudt zijn meer dan 200 aanvragen afkomstig uit andere landen dan Nederland. Die commissie heet voluit Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII transporten NS.

De Nederlandse Spoorwegen vervoerden destijds in opdracht van de Duitse bezetter Joden, Sinti en Roma per trein naar Westerbork, Vught of Amersfoort, met de concentratie- of vernietigingskampen als eindbestemming. De Spoorwegen boden in 2005 excuus aan voor de transporten, maar keerden geen financiële genoegdoening uit. Pas dit jaar, na veel gesprekken met nabestaanden - onder wie Holocaustoverlevende Salo Muller - heeft NS alsnog besloten vergoedingen uit te keren.

„NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetter treinen gereden. Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van NS”, staat te lezen op de website van de commissie. De behandeling van een aanvraag neemt maximaal 13 weken in beslag. De commissie streeft ernaar aanvragen die worden ingediend door mensen op hoge leeftijd voorrang te geven „om zo te proberen deze aanvragen sneller te kunnen beoordelen.”

Enkele duizenden mensen komen voor de tegemoetkoming in aanmerking, onder wie naar schatting 500 overlevenden. NS reserveert hiervoor de komende jaren enkele tientallen miljoenen euro’s. Wie een vergoeding wil ontvangen, heeft een jaar de tijd om een verzoek in te dienen. Dat kan alleen digitaal, maar er is hulp beschikbaar voor mensen die daar moeite mee hebben.