Nieuws/Binnenland
2781568
Binnenland

’Wrakingsverzoek Hoge Raad ongegrond’

DEN HAAG - Het verzoek tot wraking van alle raadsheren (rechters) van de strafkamer van de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de procureur-generaal vrijdag aan de Hoge Raad. De Hoge Raad neemt later een beslissing. Vaak wordt het onafhankelijk advies gevolgd.

Het verzoek is eind oktober gedaan door de Amsterdamse advocaat Willem Jebbink. Hij meent dat de geheime beraadslagingen over zaken bij de raad niet zuiver verlopen. Volgens de procureur-generaal opereert de raad keurig volgens de regels.

De Hoge Raad neemt in strafzaken beslissingen met drie of vijf rechters. Bij het overleg in raadkamer dat aan die beslissingen voorafgaat, kunnen zij zich laten adviseren door collega-rechters, zogeheten reservisten. Volgens Jebbink ondergraaft die praktijk de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de raad. Hij deed het wrakingsverzoek in een strafzaak tegen een vrouw die verdacht wordt van het verstoren van een gemeenteraadsvergadering in Zeist in 2015.

Dat reservisten deelnemen aan het raadkameroverleg, is om de rechtseenheid in de eigen uitspraken te bewaken, aldus de procureur-generaal. Dat wil zeggen: uitspraken in soortgelijke zaken moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Het bewaken van de rechtseenheid is een belangrijke taak van de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland.

Jebbink vindt het werken met de reservisten in strijd met de grondwet, de wet en het internationaal recht. De procureur-generaal bestrijdt dat in zijn advies.

Jebbinks bezwaren zijn niet nieuw. Eerder is betoogd dat door het ’meeraadkameren’ het geheim van de raadkamer wordt geschonden. Het Openbaar Ministerie verwierp een strafklacht met die inhoud.