Nieuws/Binnenland
2783319
Binnenland

Woekerhuren aan banden

Minister Ollongren

Minister Ollongren

Den Haag - Torenhoge huren in de vrije sector moeten aan banden worden gelegd door een maximum in te stellen. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kondigt aan ’woekerhuren’ op die manier onmogelijk te willen maken.

Minister Ollongren

Minister Ollongren

„Met deze optie kan een plafond in de markt worden gelegd, waaronder verhuurders de vrijheid krijgen om de huurprijs te bepalen”, meldt de bewindsvrouw. Dat plafond wordt bepaald op basis van een percentage van de WOZ-waarde van een woning. Om welk percentage het gaat, is nog niet bekend. „Het prijsplafond biedt de mogelijkheid om excessen te voorkomen”, aldus Ollongren. Zij liet eerder weten ’een noodknop’ in te willen stellen tegen de pan uit rijzende huursommen.

De aangekondigde maatregel heeft geen gevolgen voor lopende huurcontracten. Het prijsplafond is pas van kracht bij een nieuw huurcontract. Juist op dat moment wordt er door huisjesmelkers vaak een forse huurverhoging gerekend. Dat is niet meer mogelijk als de huursom daardoor boven het prijsplafond komt. Volgens de minister is een percentage van de WOZ-waarde van een huis kiezen, de meest transparante manier om de maximale huursom vast te stellen. Dit omdat die waarde eenvoudig te achterhalen is.

Ollongren verwacht dat het in te stellen huurprijsplafond niet overal nodig is. Vooral in grote steden waar de woningschaarste het meest nijpend is, zal het maximum huisjesmelkers treffen. Zij zullen huurprijzen voor nieuwe huurders naar beneden moeten bijstellen.

Voor huurders die woekerhuren betalen kan de vlag nog niet uit. De bewindsvrouw gaat eerst onderzoeken ’hoe marktpartijen gaan reageren op de maatregel’ en wat de economische effecten ervan zijn.