Nieuws/Binnenland
2797227
Binnenland

Al tonnen naar juridisch gevecht met milieuclub

Urgenda kost burger bakken belastinggeld

Minister Wiebes overweegt in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Hof

Minister Wiebes overweegt in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Hof

Den Haag - Het jarenlange juridische gevecht tussen milieugroepering Urgenda en de Nederlandse Staat kost handenvol aan belastinggeld. Uit onderzoek van De Telegraaf blijkt dat de overheid inmiddels ruim 750.000 euro heeft uitgegeven aan de beruchte klimaatzaak.

Minister Wiebes overweegt in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Hof

Minister Wiebes overweegt in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het Hof

Lobbyclub Urgenda probeert de overheid al jaren te dwingen om veel strengere maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Met succes: in 2015 boekte de door loterijen gesponsorde beweging een overwinning. De Staat ging in hoger beroep, maar in oktober bleef de uitspraak staan bij het Haagse gerechtshof.

Het Hof oordeelde, afgelopen oktober, op basis van het Europese Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens, dat de Staat burgers zou moeten beschermen tegen ’ernstige dreiging’ van klimaatverandering. Om die reden vindt het Hof dat het kabinet nog meer klimaatmaatregelen moet nemen.

Een uitspraak die vervelende gevolgen kan hebben voor de portemonnee van burgers en bedrijven, maar ook voor ons dagelijks leven. Zo opperde D66-fractievoorzitter Rob Jetten het verlagen van de maximumsnelheid op onze rijkswegen.

Urgenda, deze week nog in het nieuws vanwege ingekochte aandacht in de populaire soap GTST, jaagt de belastingbetaler ondertussen behoorlijk op kosten. Om het heft in eigen hand te houden spendeerde de overheid alleen in 2015 al 300.000 euro bij het Haagse advocatenkantoor dat voor de overheid alle zaken afhandelt. Inmiddels is de rekening opgelopen tot ruim 750.000 euro. Urgenda zelf heeft ook een behoorlijk financieel uithoudingsvermogen dankzij royale sponsoring door de Postcode Loterij.

Het einde van de jarenlange juridische vete is nog niet in zicht. Minister Wiebes (Klimaat) overweegt in cassatie te gaan. „Dat heeft te maken met de vraag of je vindt dat de rechter het mag overnemen van politici”, zei de VVD-bewindsman daar onlangs over. Het kabinet neemt naar verwachting nog deze maand een besluit over een eventuele stap naar de Hoge Raad.

Hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans denkt dat de Staat er goed aan doet om in cassatie te gaan. „De Staat heeft best een goede kans om alsnog in het gelijk gesteld te worden”, zegt de Leidse professor. „Weliswaar heeft Nederland afspraken gemaakt over de milieuprestatie om de opwarming van het klimaat tegen te gaan, maar die afspraken zijn afspraken tussen staten. Ze zijn niet bedoeld om burgers opeisbare rechten te geven bij de rechter.”

Voermans stelt dat het aan de politiek is om te beslissen wat er wel en niet moet gebeuren en tegen welke kosten. „Ga maar na. Het moet toch eigenlijk niet kunnen dat er morgen iemand naar de Nederlandse rechter gaat om de achterstallige betaling van onze NAVO-bijdrage te vorderen en dat de rechter die vordering toewijst.”