Nieuws/Binnenland
2823174
Binnenland

FNV: kloof die er was konden we niet overbruggen

Pensioenonderhandelingen geklapt

Hans de Boer van VNO/NCW komt aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het pensioenoverleg met werkgevers en vakbonden.

Hans de Boer van VNO/NCW komt aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het pensioenoverleg met werkgevers en vakbonden.

Den Haag - De pensioenonderhandelingen zijn geklapt. Na zeer langdurig praten over de hervorming van de oudedagsvoorziening komen kabinet, werkgevers en de bonden er toch niet uit. De bonden vinden dat er niet genoeg geboden wordt.

Hans de Boer van VNO/NCW komt aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het pensioenoverleg met werkgevers en vakbonden.

Hans de Boer van VNO/NCW komt aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het pensioenoverleg met werkgevers en vakbonden.

In ruil voor de hervorming van de oudedagsvoorziening bood het kabinet aan om de AOW-leeftijd minder snel naar 67 te laten stijgen. Dat punt zou, in dat voorstel, pas in 2024 bereikt worden in plaats van al in 2021. Verder bood het kabinet aan om pensioenkortingen op de korte termijn te voorkomen en om de boete op vroegpensioen - die er nu is in de vorm van een belasting van 52 procent - te verlagen.

Premier Mark Rutte zei teleurgesteld te zijn over het mislukken van de pensioenonderhandelingen. Hij wees erop dat hij ook nog een voorstel heeft gedaan om ouderen met een zwaar beroep tegemoet te komen. Het kabinet wilde de boete op vertrekregelingen voor ouderen al halveren en was vanavond bereid nog een stap verder te gaan.

Op de vraag of hij de opstelling van de vakbonden begrijpt, zei Rutte: “Eerlijk gezegd totaal niet. Het bod dat er lag ging veel verder dan zij ooit verwacht hadden.”

Reacties werkgevers, vakbonden

Werkgeversvoorzitter Hans de Boer is zeer teleurgesteld in de opstelling van de vakbonden: „Er lag een heel goed bod, de vakbonden kregen heel veel. Voor dit moment is het voor mij onbegrijpelijk dat er nee wordt gezegd.”

FNV-voorzitter Han Busker zegt niet boos te zijn: „Maar de kloof die er was konden we niet overbruggen.” Dat er een mooi aanbod lag van het kabinet, maar dat hij dat niet mocht accepteren van zijn achterban, zoals de werkgevers suggereren, noemt Busker ’onzin’.

Reacties Tweede Kamer

„Dit is uitermate slecht nieuws”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins: “Slecht nieuws voor ouderen, voor wie het pensioen mogelijk minder waard wordt. Slecht nieuws voor jongeren, voor wie de toekomst van het pensioen onzeker is. En slecht nieuws voor ons land, dat de polder, dat werkgevers en werknemers, elkaar vandaag niet gevonden hebben.

De oppositiepartijen, die al zeer kritisch waren over het verloop van de pensioenonderhandelingen, hebben geen goed woord over voor het kabinet. „Het kabinet blokkeert het pensioenakkoord”, zegt SP-fractieleider Lilian Marijnissen. „De verkiezingen maart zijn een referendum over dit kabinet en onze pensioenen.”

„Het kabinet heeft economisch de wind vol in de zeilen en mist nu weer een kans iets voor mensen te betekenen”, reageert Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de PvdA. „Voor ouderen en voor jongeren, voor werknemers en ZZP’ers. Voor al die mensen die zeker willen zijn van een onbezorgde oude dag.”

AOW-leeftijd

De bonden wilden op tal van dossiers meer. Ze willen bijvoorbeeld dat de AOW-leeftijd ook niet te hard stijgt nadat die 67 heeft bereikt. Nu is de stijging daarna gekoppeld aan de levensverwachting en geldt nog de afspraak dat elk extra levensjaar straks een extra werkjaar betekent. Dus als Nederlanders een jaartje ouder worden gemiddeld, gaat de AOW-leeftijd ook een jaar omhoog. Daar willen de bonden een rem op. Het kabinet levert echter niet wat de bonden willen. In de coalitie heerst het gevoel dat er al heel veel geboden is in ruil voor een hervorming die ook nog eens kleiner is dan eerder de bedoeling was.

Zonder polder

Er wordt al jaren gesproken over de hervorming van het pensioenstelsel waarbij voor mensen duidelijker moet worden wat ze krijgen en het moet meer afgebakend zijn wie nou voor wiens oudedagsvoorziening betaalt. Een akkoord leek de afgelopen maanden eindelijk bereikbaar. Het is de vraag hoe het nu verder moet met het langslepende dossier nu het overleg geklapt is. In de coalitie en in het kabinet is, zoals De Telegraaf recent onthulde, eerder al wel nagedacht over hoe het pensioensysteem hervormd kan worden zonder ‘de polder’. Eigenlijk gaan werkgevers en werknemers over de pensioenen maar het kabinet denkt, indien nodig, met wetgeving ook gewenste hervormingen te kunnen afdwingen.

Later hervat?

Het kan ook gebeuren dat de overleggen met de polder op een later moment toch weer hervat worden. Bij de linkse oppositie, die nauw verbonden is met de bonden op dit terrein, valt te horen dat het laten klappen van de onderhandelingen ook strategie kan zijn om later meer binnen te harken. De provinciale verkiezingen komen er immers aan en vlak voor of na de stembusgang volgend jaar zou de druk op het kabinet groter kunnen zijn om te leveren. Zeker als het kabinet de meerderheid verliest in de Eerste Kamer, zal het meer compromissen moeten sluiten, is het idee. In hoeverre dat idee opgaat is nog maar de vraag. De bonden eisten nu al steun van de linkse oppositie voor een eventueel akkoord dus het kabinet moest nu al compromissen sluiten om SP, GL en PvdA mee te krijgen.