Nieuws/Binnenland
2824559
Binnenland

Opmerkelijke opmars

Marokkaanse jongeren scoren op Cito-toets

Ter illustratie.

Ter illustratie.

Den Haag - Marokkaanse jongeren zijn aan een opmerkelijke opmars bezig op de middelbare school. Het aantal jongeren dat in het derde jaar havo of vwo doet, is in een paar jaar tijd met liefst 20 procent gestegen.

Ter illustratie.

Ter illustratie.

Tot nu toe waren kinderen met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd in het vmbo, maar dat verschil neemt af, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de vandaag verschenen integratiemonitor.

Volgens Tanja Traag van het CBS is de stijging vooral te danken aan een recente wetswijziging, waardoor het schooladvies dat juffen en meesters in groep 8 van de basisschool opstellen, niet langer leidend is. Wanneer uit de Cito-toets blijkt dat de kinderen een hoger niveau aankunnen, kan het schooladvies naar boven worden bijgesteld.

Immigranten

Waar twaalf jaar geleden nog één op de vijf leerlingen met een Marokkaanse achtergrond naar havo/vwo ging, is dat nu opgelopen tot één op de drie. Dit percentage nadert dat van kinderen met een Surinaamse achtergrond, maar is nog altijd lager dan van Nederlanders (iets minder dan 50 procent) en immigranten uit Westerse landen.

De kinderen van vluchtelingen uit met name Iran en ook Irak en Afghanistan doen het nog beter in de klas: het percentage havo/vwo’ers in het derde leerjaar is voor Iraniërs zelfs iets hoger dan voor Nederlandse kinderen. Bijna zes op de tien Iraanse middelbare scholieren.