Nieuws/Binnenland
2836946
Binnenland

Werkgevers zijn nog altijd huiverig

Veel meer oudere uitzendkrachten

Tineke Zevenbergen solliciteerde zich suf en vond uiteindelijk een baan. „Het is leuk als iemand in je gelooft en zegt: je kan het!”

Tineke Zevenbergen solliciteerde zich suf en vond uiteindelijk een baan. „Het is leuk als iemand in je gelooft en zegt: je kan het!”

Amsterdam - Werkloze 50-plussers komen steeds vaker aan een baan via het uitzendbureau. Dat blijkt uit de uitzendmonitor 2018 van uitzendkoepel ABU.

Tineke Zevenbergen solliciteerde zich suf en vond uiteindelijk een baan. „Het is leuk als iemand in je gelooft en zegt: je kan het!”

Tineke Zevenbergen solliciteerde zich suf en vond uiteindelijk een baan. „Het is leuk als iemand in je gelooft en zegt: je kan het!”

Het aantal oudere uitzendkrachten is in de afgelopen tien jaar dan ook verdubbeld tot bijna 200.000. De verwachting is dat het aandeel 50-plussers de komende jaren toeneemt. „Momenteel bestaat bijna een kwart van het totaal aantal uitzendkrachten uit ouderen. Onze ambitie is dat dit de komende jaren oploopt tot 30 procent”, zegt ABU-directeur Jurriën Koops.

De ouderenwerkloosheid in ons land blijft een groot probleem. Veel ouderen klagen nog altijd dat hun leeftijd de grootste barrière vormt als zij ergens solliciteren. De uitzendbranche werkt inmiddels intensief samen met verschillende instanties, zoals uitkeringsinstantie UWV, om 50-plussers weer aan het werk te krijgen.

Volgens Koops werpen de initiatieven hun vruchten af. „Maar het kan altijd beter. We hebben grote vooruitgang geboekt om deze mensen langer aan het werk te houden en dat lukt ook, maar aan de andere kant komen ouderen nog steeds te vaak voor een dichte deur te staan als ze werkloos worden.”

Veel werkgevers zijn nog altijd huiverig om in zee te gaan met 50-plussers vanwege de mogelijke risico’s. Koops meent dat de uitzendbranche een voortrekkersrol heeft als het gaat over het wegnemen van vooroordelen. „Onze achterban kijkt vooral wat ouderen kunnen in plaats van wat ze niet kunnen.”

Lees hier: ’Opstap voor ouderen’

Lees hier: ’Het heeft puur met leeftijd te maken’