Nieuws/Binnenland
2842215
Binnenland

Postema haalt uit naar onderwijsinspectie

MAASTRICHT - De vandaag opgestapte bestuursvoorzitter André Postema van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), bekend van het debacle met 353 afgekeurde vmbo-examens, gooit met modder naar de Inspectie van het Onderwijs.

Postema stapt op op verzoek van de Raad van Toezicht, maar op zijn Facebook-account valt hij de Inspectie van het Onderwijs aan die volgens hem niet kunnen voldoen aan de vereisten van adequaat onderzoek.

Op 14 december maakt de Inspectie twee rapporten openbaar die niet mals zijn en het verwondert woordvoerder Daan Jansen dan ook niet dat Postema op dit moment opstapt, omdat Postema de inhoud van de rapporten al kent.

„We hebben twee rapporten opgesteld; een kwaliteitsonderzoek onder elf LVO-scholen en een onderzoek naar het bestuurlijk handelen van LVO. Eerst hebben we een conceptrapport opgesteld en dat gestuurd naar Postema en het bestuur. Daar hebben ze, in het kader van hoor en wederhoor, een reactie op gegeven. Vervolgens hebben we het rapport 16 november vastgesteld en dan heeft het bestuur nóg de kans tot aanstaande woensdag om een zienswijze in te dienen voordat we 14 december de rapporten openbaar maken. We mogen inhoudelijk er nog niets over zeggen”, vertelt de woordvoerder.

Maar Postema gaat al wel in op de inhoud van de rapporten en spreekt over een ’strafexepeditie van de Inspectie waartegen hij de scholen niet tegen heeft kunnen beschermen. Hij is woedend dat alle elf scholen zijn onderzocht, terwijl het in zijn ogen alleen mis is gegaan op het vmbo Maastricht. „Waarom deze elf? En het resultaat staat haaks op eerdere bevindingen van de Inspectie. Voor het uitbreken van de crisis bij VMBO-Maastricht kende LVO naar het oordeel van de Inspectie geen zwakke, laat staan zeer zwakke scholen. Van deze bevindingen blijft nu weinig meer over. Zelfs LVO-scholen die als „excellent” worden aangemerkt zijn in de wacht gezet.”

Postema suggereert dat er veel meer scholen zijn die niet voldoen aan de schoolexamen-regels (het zogenoemde PTA) en vindt het oneerlijk dat alleen zijn scholen nu ’gestraft’ worden. „Mijn oproep aan de collega-schoolbesturen om zich te melden indien zij er voor kunnen instaan dat het afgelopen schooljaar volledig aan het PTA en het examenreglement is voldaan, heeft tot vele reactie geleid. Geen enkele daarvan was bevestigend.”

Overigens wordt de handelswijze van de Inspectie van afgelopen zomer -eerst alle examens afkeuren en vervolgens alle kandidaten weer een kans geven, onderzocht door de Audit Dienst Rijk. Ook dat rapport wordt 14 december openbaar.

Postema heeft zijn oordeel al klaar op Facebook en zegt dat bij de Inspectie de bevindingen niet te herleiden zijn tot traceerbare bronnen, zodat kan worden vastgesteld of er sprake is van objectief, valide en controleerbaar onderzoek.”