Nieuws/Binnenland
2861859
Binnenland

Kabinet geeft pact van Marrakesh groen licht

Mark Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid komt aan op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad.

Mark Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid komt aan op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad.

DEN HAAG - Het kabinet steunt het zogenoemde pact van Marrakesh. Nederland geeft wel een stemverklaring af bij het VN-akkoord over migratie, daarin wordt nog eens benadrukt dat het migratiepact geen juridische gevolgen mag hebben.

Mark Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid komt aan op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad.

Mark Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid komt aan op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad.

Dat heeft de ministerraad vandaag afgesproken, meldde staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) na afloop.

Volgens de bewindsman is het pact sowieso op geen enkele manier bindend, zoals critici vreesden. Na een nieuwe juridische analyse heeft het kabinet dat nog eens geconcludeerd, meldt Harbers. „We hebben vastgesteld dat er geen nieuwe rechten of plichten uit dit pact voortvloeien.”

Stemverklaring

Om tegemoet te komen aan critici die vrezen dat bijvoorbeeld migranten uiteindelijk toch rechten zullen ontlenen aan dit pact, wordt wel een stemverklaring toegevoegd. „Om de zienswijze van het kabinet te verduidelijken, misverstanden te voorkomen en de mogelijkheid van een afwijkende interpretatie te neutraliseren”, zo legt het kabinet in een persbericht het nut van die verklaring uit. „Het is bedoeld om geen enkel misverstand te laten bestaan over hoe het geïnterpreteerd kan worden”, vult vicepremier De Jonge aan. Het kabinet hoopt dat andere landen deze stemverklaring ook zullen ondersteunen.

Ondanks dat het pact dus voor niemand bindend is volgens het kabinet, denkt Harbers dat het toch een nuttig pact is. Hij hoopt, met dit pact achter de hand, bijvoorbeeld Afrikaanse landen aan te kunnen spreken op hun verantwoordelijkheden. Ook al zegt hij dus dat ze niet gebonden zijn aan de tekst.

In de Kamer vrezen vooral PVV en Forum voor Democratie dat het migratiepact door een migrant bij de rechter gebruikt kan worden om aanspraak te maken op bijvoorbeeld verblijf. Bekijk hier de zes pijnpunten van het pact: