Nieuws/Binnenland
2875776
Binnenland

Proef met enkelband voor jonge veelplegers

AMSTERDAM - Om iets te doen tegen het toenemend aantal straatroven, overvallen en woninginbraken door jeugdige criminelen, is een proef gehouden waarbij jonge veelplegers een enkelband om kregen. Het ging om een pilot in de regio's Amsterdam, Rotterdam en Midden-Nederland. Van 1 januari 2016 tot begin maart dit jaar is 97 keer de haalbaarheid van elektronisch toezicht bij minderjarigen onderzocht. Het leidde in 44 gevallen tot het omdoen van een enkelband.

Andere maatregelen die jeugdreclassering uitprobeerde waren het instellen van een avondklok en een contactverbod. Dergelijke maatregelen leidden bij volwassenen al tot goede resultaten: in veel gevallen gingen ze niet opnieuw in de fout.

,,Een van de doelen van de proef was onderzoeken welke bijdrage elektronisch toezicht met een enkelband kan leveren aan het terugdringen van recidive en het bevorderen van resocialisatie'', aldus het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Aan het experiment werkten de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, het Openbaar Ministerie (OM), politie en de betrokken gemeenten mee.

In Rotterdam werden ook minderjarige plegers van brandstichting, poging tot doodslag en zedendelicten bij de proef betrokken.