Nieuws/Binnenland
2876756
Binnenland

Toezichthouder trekt stevig aan de bel in rapport

Sleepnet in sleepwet nog niet gebruikt

Directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, generaal-majoor Onno Eichelsheim (rechts) tijdens een discussiebijeenkomst over de sleepwet.

Directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, generaal-majoor Onno Eichelsheim (rechts) tijdens een discussiebijeenkomst over de sleepwet.

DEN HAAG - De uitvoering van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) heeft nog zó veel tekortkomingen, dat de diensten het veelbekritiseerde sleepnet door bulkdata nog niet gebruiken.

Directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, generaal-majoor Onno Eichelsheim (rechts) tijdens een discussiebijeenkomst over de sleepwet.

Directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, generaal-majoor Onno Eichelsheim (rechts) tijdens een discussiebijeenkomst over de sleepwet.

Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer na een kritische rapportage van de toezichthouder op de veiligheidsdiensten, de CTIVD. De waakhond stelt vast dat de werkprocessen en ict bij de diensten nog niet zijn aangepast aan de nieuwe situatie. Zo gaat het mis bij het onderscheppen van bulkdata, het geautomatiseerd analyseren ervan en bij het vernietigen van die gegevens. Belangrijke waarborgen voor de rechtsbescherming van burgers ontbreken nog, stelt de CTIVD.

Het kabinet erkent de problemen. „Na inwerkingtreding van de Wiv 2017 is gebleken dat de nieuwe wet meer impact op de diensten heeft dan door ons bij de totstandkoming van de wet is onderkend”, zo schrijft het in een brief aan de Kamer. Er komen ’aanvullende maatregelen’ om de tekortkomingen weg te werken. Vooral de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) moet de ict met ’hoge prioriteit’ op orde brengen.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten geeft de MIVD en de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) meer bevoegdheden. Zo mogen zij onder meer vanuit een bepaalde onderzoeksopdracht, op zoek naar naar bepaalde personen of organisaties, bulkdata uit de ether en van de kabel tappen. Hieraan dankt de wet z’n bijnaam ’sleepwet’. Afgelopen mei ging er bij de diensten een instructie uit deze methode niet te gebruiken totdat ’er helderheid en eenduidigheid bestaat over de uitleg van het wettelijk kader’. Die duidelijkheid is er nog niet.

De diensten moeten volgens de waakhond nog veel en concrete stappen zetten om te voldoen aan de eisen van de wet. Een woordvoerder van de toezichthouder beaamt dat het ’een stevige boodschap’ is. „Het is een stevige boodschap”, beaamt een woordvoerder van de toezichthouder. Het kabinet streeft ernaar de fouten voor mei volgend jaar ’aanzienlijk te hebben beperkt’.