Nieuws/Buitenland
2878571
Buitenland

Minister: veiligheid van Nederland in het geding

Washington stelt deadline aan Moskou om wapenverdrag

De Amerikaanse minister Mike Pompeo dinsdag tijdens een toespraak in Brussel.

De Amerikaanse minister Mike Pompeo dinsdag tijdens een toespraak in Brussel.

BRUSSEL - De Verenigde Staten zullen het wapenbeheersingsverdrag INF over zestig dagen niet meer naleven tenzij Rusland aantoont dat het de verdragsverplichtingen nakomt. De Amerikaanse minister Mike Pompeo zei dat in Brussel na overleg met de andere NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken over de Russische schending van het verdrag.

De Amerikaanse minister Mike Pompeo dinsdag tijdens een toespraak in Brussel.

De Amerikaanse minister Mike Pompeo dinsdag tijdens een toespraak in Brussel.

„We zouden een Russische koerswijziging verwelkomen. Ze hebben de komende zestig dagen de tijd om dat te doen”, aldus Pompeo.

In het INF-verdrag spraken de VS en Rusland in 1987 af geen (kern)raketten met een bereik van meer dan 500 kilometer meer te plaatsen. In een verklaring schrijven de bewindslieden dat de Russische schending de veiligheid van de alliantie ondermijnt en onderdeel is van een breder patroon van pogingen de westerse veiligheid te verzwakken. „We roepen Rusland op het verdrag controleerbaar na te leven.”

Opzegging

President Trump had al aangekondigd het verdrag op te zeggen vanwege de Russische schending. De bondgenoten zeggen dat de huidige situatie niet houdbaar is. „Het is nu aan Rusland het INF-verdrag levend te houden”, is de boodschap.

De ministers zeggen een constructieve relatie met Moskou na te blijven streven mits Ruslands gedrag dat toestaat. „We blijven openstaan voor dialoog.”

NAVO-chef Jens Stoltenberg sprak van een ,,duidelijke boodschap” en ,,laatste kans voor Moskou”, maar zei te betreuren dat ,,we zeer waarschijnlijk afscheid moeten nemen van het verdrag. We moeten dit doen als alliantie, om te laten zien dat we eensgezind zijn.” Als maar één partij het verdrag naleeft heeft het geen zin, zei de Noor in navolging van Pompeo.

Nederland

,,Rusland bezit zulke wapens en we hebben eendrachtig geconstateerd dat Rusland op zijn schreden terug moet keren'', reageerde minister Stef Blok. ,,Met de zestig dagen geven we een helder signaal dat ze de kans krijgen zich aan het verdrag te houden.”

De minister van Buitenlandse Zaken wilde niet vooruitlopen op wat voor stappen er daarna gezet kunnen worden. ,,Maar we kunnen geen enkele optie uitsluiten. Het gaat om wapens met een bereik die Europa tot een potentieel slagveld maken. Dus dit raakt rechtstreeks de veiligheid van Nederland.”