Nieuws/Buitenland
2880725
Buitenland

Kabinet België lijkt migratiepact te overleven

De Belgische premier Charles Michel

De Belgische premier Charles Michel

BRUSSEL - De regering van de Belgische premier Charles Michel lijkt de ondertekening van het internationale migratiepact te overleven. De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) stapt volgens fractievoorzitter Peter De Roover niet uit het coalitiekabinet als Michel in het parlement steun krijgt voor de ondertekening van het pact. De Roover is daar tegen, maar vindt dat de regering „goed bezig is” en dat moet blijven doen.

De Belgische premier Charles Michel

De Belgische premier Charles Michel

De N-VA is fel tegenstander van het akkoord over migratie, omdat België volgens de Vlaamse nationalisten de greep op zijn migratiebeleid erdoor zou kunnen verliezen. Premier Michel en de drie andere coalitiepartijen zijn voorstander van het VN-akkoord. Dat ondermijnt volgens hen op geen enkele manier het eigen migratiebeleid.

In het pact staan richtlijnen voor de omgang met de stroom migranten. Het 34 pagina’s tellende akkoord, dat voluit het ’Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration’ heet, moet zorgen dat migratiestromen in betere banen komen. Het moet komende week op een topconferentie in Marrakesh worden beklonken.

Michel wil per se naar Marrakesh en heeft het parlement gevraagd zich over de kwestie uit te spreken. Dat gebeurt woensdag (heden). Sommige Belgische media meldden dat er door de voorstanders van het pact gekeken wordt naar een soort extra verklaring zoals de Nederlandse coalitie heeft gedaan. Dat is ’een stemverklaring’ dat het pact van Marrakesh geen bindend internationaal verdrag is.

Belgische regeringspartijen die voor het pact zijn, willen het acceptabeler maken voor twijfelaars. Ze willen daarom „een interpretatieve verklaring” als document bijvoegen. Die moet dan duidelijk maken dat Belgische rechters zich straks niet op het pact kunnen beroepen.