Nieuws/Binnenland
2886457
Binnenland

Onderzoek naar illegale adopties uit buitenland

Sander Dekker

Sander Dekker

Den Haag - Nederlandse ambtenaren zijn waarschijnlijk betrokken geweest bij misstanden met adoptie van kinderen uit Brazilië en mogelijk ook andere landen. Minister Dekker (Rechtsbescherming) stelt een onafhankelijke commissie in die de zwendel gaat onderzoeken. Het onderzoek bestrijkt ook adopties uit Bangladesh, Colombia, Indonesië en Sri Lanka in de periode van 1967 tot 1998.

Sander Dekker

Sander Dekker

Na onthullingen van Zembla over misstanden met adopties in Sri Lanka heeft Dekker steeds gezegd dat het de verantwoordelijkheid is van de ’zendende landen’ om fraude op te sporen. De Nederlandse overheid heeft op dit vlak altijd zorgvuldig gehandeld, zo was de aanname. Inmiddels is er nieuwe informatie naar boven gekomen die wijst op betrokkenheid van Nederlandse ambtenaren.

Wensouders

In het geval van Brazilië ging het zo: wensouders reisden naar Brazilië om daar een baby te adopteren. Dit kind gaven zij daar aan alsof het van henzelf was, waarna ze ermee naar Nederland gingen. Met de Braziliaanse papieren werden de kinderen dan in Nederland bij de burgerlijke stand aangegeven. Nederlandse overheidsfunctionarissen wisten mogelijk van deze illegale adopties of werkten er zelfs actief aan mee.

„Ik neem deze informatie zeer serieus”, zegt Dekker. „Deze signalen over mogelijke actieve betrokkenheid van Nederlandse overheidsfunctionarissen mogen niet genegeerd worden. Betrokkenen, zoals geadopteerden en belangenorganisaties, hebben er recht op dat dit grondig wordt uitgezocht.”

Seponeren

De toenmalige Rijkspolitie deed begin jaren tachtig onderzoek naar illegale adopties uit Brazilië. Bij 42 Nederlandse echtparen stelde de politie toen strafbaar handelen vast. De strafzaken tegen hen zijn uiteindelijk geseponeerd. Uit nieuwe informatie blijkt dat er een verzoek is gedaan om de betrokkenheid van de Nederlandse overheidsfunctionarissen buiten het onderzoek van de Rijkspolitie te houden.

De commissie moet nu onderzoeken wat er precies is gebeurd en of het ging om medeweten van Nederlandse ambtenaren of om actief meewerken. Het onderzoek begint naar verwachting begin 2019 en zal een jaar in beslag nemen.