Nieuws/Binnenland
2887419
Binnenland

Actiegroep Oostvaardersplassen overweegt geweld

Lelystad - Dierenactivisten overwegen geweld te gebruiken bij hun protestacties tegen het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Dat zegt Maacha Vrolijk, woordvoerder van 1 Front Oostvaardersplassen. „Zonder zulke acties lopen politici over ons heen.”

De rechter in Lelystad besloot donderdag dat Staatsbosbeheer 1830 edelherten mag afschieten in de Oostvaardersplassen. Stichting De Faunabescherming, Stichting Dierbaar Flevoland en Stichting Fauna4Life hadden een rechtszaak aangespannen tegen de vergunning voor het afschieten. Die vergunning kreeg Staatsbosbeheer begin november van de provincie Flevoland. Beschermde vogelsoorten zouden erdoor in gevaar komen, stelden de natuurorganisaties.

De rechtbank oordeelde echter dat er geen ernstige gevolgen zijn voor de beschermde vogelsoorten. Bovendien moet de situatie van vorig jaar worden voorkomen, stelde de rechter. Destijds stierf een grote groep edelherten door voedselgebrek.

Staatsbosbeheer start in de loop van volgende week met afschieten, laat de instantie weten. „De exacte start is afhankelijk van diverse factoren zoals de locaties waar de dieren zich op dat moment bevinden, de weersomstandigheden en de veiligheid. Veiligheid en zorgvuldigheid bij het uitvoeren van deze opdracht staan voorop.” De vergunning stelt een aantal voorwaarden, meldt Staatsbosbeheer. „Zo moeten er enkele dagen voor het afschot vogeltellingen worden uitgevoerd.”

De aankondiging van afschot leidde dit jaar tot veel bedreigingen door dierenactivisten. Betrokkenen ontvingen dreigmails, intimiderende telefoontjes en zelfs rouwkaarten. Medewerkers van Staatsbosbeheer die de taken gaan uitvoeren, zullen daarbij dan ook extra worden beveiligd.

Maacha Vrolijk van 1 Front verwacht dat er komende week gewelddadige acties komen. „Want deze uitspraak is walgelijk! Nog geen maand geleden was iedereen in rep en roer toen zwangere koeien naar de slachtbank werden gebracht. Maar de edelherten zijn ook gewoon zwanger. Waarom horen we daar niemand over?”

De fik erin

Vreedzame acties werken niet, stelt Vrolijk. „Dat hebben we inmiddels wel gezien. Politici lachen alleen maar als we ons vastketenen aan het hek. ’Moet je hen daar zien zitten’, denken ze dan. Misschien moeten we bij wijze van spreken eens wat in de fik gaan steken. We moedigen actievoerders in ieder geval aan om zich aan te sluiten bij de gele hesjes.”

Ook stichting Welzijn Grote Grazers is woest over de uitspraak. „Opnieuw zie je dat de rechter de overheid in bescherming neemt. Wij willen een diervriendelijke rechter, die veel realistischer kijkt. De dieren in de Oostvaardersplassen worden wilde dieren genoemd, waardoor ze niet bijgevoerd zouden moeten worden. Maar dat is onzin, want het zijn gewoon landbouwdieren.”

Op 19 november bepaalde de rechter al dat de edelherten afgeschoten mochten worden. Nu Staatsbosbeheer definitief groen licht heeft gekregen, kan de provincie het plan uitvoeren om het aantal grote grazers in het natuurgebied drastisch te beperken. De hertenpopulatie wordt teruggebracht van 2320 naar 490 dieren, terwijl de paarden zullen verhuizen.