Nieuws/Binnenland
2887487
Binnenland

Werkgevers waarschuwen Wiebes

Alarm om klimaatakkoord

Werkgevers maken zich grote zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen voor ondernemers, huizenbezitters en automobilisten en trekken aan de bel bij Wiebes.

Werkgevers maken zich grote zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen voor ondernemers, huizenbezitters en automobilisten en trekken aan de bel bij Wiebes.

Den Haag - Werkgevers trekken aan de bel bij minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) nu de onderhandelingen voor een klimaatakkoord de eindfase naderen. Dat blijkt uit een brief die in handen is van De Telegraaf. Ze maken zich grote zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen voor ondernemers, huizenbezitters en automobilisten.

Werkgevers maken zich grote zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen voor ondernemers, huizenbezitters en automobilisten en trekken aan de bel bij Wiebes.

Werkgevers maken zich grote zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen voor ondernemers, huizenbezitters en automobilisten en trekken aan de bel bij Wiebes.

Op dit moment praten de werkgevers samen met tientallen andere belangenclubs en de milieubeweging over een pakket aan maatregelen om de CO2-uitstoot in 2030 te halveren. Dit doen ze aan zes zogenoemde klimaattafels met ieder een eigen thema.

De voorzitters van werkgeversorganisaties VNO NCW, MKB Nederland en LTO Nederland waarschuwen de minister voor tunnelvisie aan de verschillende tafels en voor een gebrek aan overzicht van de consequenties van alle plannen. Onder de noemer ‘punten op de i’s’ roepen ze het kabinet op om bij te sturen.

Verplaatsing

De drie belangenorganisaties vinden het bijvoorbeeld onverstandig als plannen worden doorgezet waarmee Nederland het braafste jongetje van de klas gaat worden. Ze waarschuwen niet mee te willen werken aan een nationale generieke CO2-heffing voor de industrie en elektriciteitsbedrijven. „De productie zal verplaatsen en het schrikt de komst van nieuwe investeerders in de Nederlandse markt af, om in buurlanden meer CO2 uit stoten.”

Aan de zogeheten mobiliteitstafel, zo blijkt uit de brief, is overeenstemming bereikt voor het doel om 65 procent van het autoverkeer elektrisch te krijgen in 2030. De overheid loopt daardoor 13 miljard mis aan onder andere accijnsinkomsten. Ook ligt er nog een gat van 4 miljard aan deze tafel. De werkgevers waarschuwen Wiebes en wijzen naar de onrust in omringende landen: „Dit kan niet volledig voor rekening komen van de benzine- en dieselauto’s.”

Huizenbezitters

De werkgevers komen ook op voor de huizenbezitters. „De huidige afspraken voorzien nog niet in een uitgewerkt totaal ontzorgingsaanbod van maatregelen en financiering”, valt te lezen in de brief. Mkb’ers vallen helemaal tussen wal en schip. Zij krijgen te maken met strenge duurzaamheidseisen voor hun pand. „Wij verzoeken af te zien van deze ongelijke behandeling tussen mkb-ondernemers en huiseigenaren.”

Het kabinet zou er verder voor moeten waken dat onze innovatieve boeren en tuinders hun positie als wereldleider blijven behouden. „Verplaatsing van voedselproductie naar andere landen leidt tot een lagere productie en meer CO2-uitstoot. Voor de economie en het klimaat desastreus. ”

Werkelijkheid

Ook komen de werkgeversorganisaties in het geweer tegen het mediageweld waarin keer op keer de groene loper wordt uitgerold voor milieuclubs en al dan niet door hen ingehuurde onderzoeksbureaus.

„Wij nemen met nadruk afstand van de valse tegenstelling die opduikt in het publieke debat. Namelijk dat burgers zouden moeten betalen voor het klimaatakkoord en dat de grote bedrijven uit de wind worden gehouden”, schrijven de drie werkgeversvoormannen. „De echte werkelijkheid is dat ondernemingen miljarden zullen moeten investeren in de aanpassing van hun bedrijven en dat uiteindelijk ook daarvoor de burgers van dit land zullen betalen als deze investeringen niet renderen en daardoor banen, inkomen en welvaart verloren gaan.”