Nieuws/Buitenland
290220227
Buitenland

Londense politie onderbreekt kerkdienst op Goede Vrijdag

De Christ the King-kerk in Balham

De Christ the King-kerk in Balham

LONDEN - De Londense politie heeft op Goede Vrijdag een dienst in een Poolse kerk in het zuiden van de stad onderbroken wegens overtreding van de coronaregels. Sky News publiceerde zaterdagmiddag een filmpje waarop is te zien dat een agent voor het altaar staat en tegen de aanwezige gelovigen zegt dat ze het gebedshuis onmiddellijk moeten verlaten.

De Christ the King-kerk in Balham

De Christ the King-kerk in Balham

„Helaas is deze bijeenkomst illegaal onder de huidige coronabepalingen. Het is wettelijk niet toegestaan met zoveel mensen hier samen te zijn. U moet nu naar huis gaan. Als u dit bevel te vertrekken niet opvolgt, kan dat leiden tot een boete van 200 pond of, als u weigert uw naam en adres te geven, zelfs tot arrestatie”, aldus de politieman. Hij zei zich te kunnen voorstellen dat gelovigen graag een kerkdienst bijwonen, zeker op Goede Vrijdag, maar dat het onwettig is.

De verantwoordelijke personen binnen Christ the King-kerk in Balham veroordeelden het politieoptreden en zeiden te geloven dat de dienders hun „boekje grof te buiten zijn gegaan door hun volmacht zonder goede reden te gebruiken.” Volgens de kerkleiding is voldaan aan alle eisen die de overheid heeft gesteld in de strijd tegen Covid-19. Ze heeft haar superieuren van de Poolse katholieke missie in Engeland en Wales op de hoogte gesteld van de gang van zaken en de politie om opheldering gevraagd.

Een woordvoerder van de Metropolitan Police bevestigde de „inschakeling” nadat er een telefoontje was binnengekomen over een mensenmenigte die op Balham High Road in de rij stond bij de kerk. De agenten hebben buiten overlegd met de pastoor en hun begrip getoond voor de gevoeligheid van de situatie. Daarop zijn ze uitgenodigd naar binnen te komen en de parochieleden toe te spreken. Er zijn geen boetes uitgedeeld, hoewel verscheidene aanwezigen geen mondkapje droegen en geen afstand hielden.