Nieuws/Binnenland
2911528
Binnenland

Amsterdam gaat 500 uitgeprocedeerden opvangen

„Je ziet dat een deel van de We are Here-beweging nu in de 24-uursopvang in de Derkinderenstraat is opgegaan, maar garanties bestaan er niet”, zegt de wethouder over het illegaal kraken van panden.

„Je ziet dat een deel van de We are Here-beweging nu in de 24-uursopvang in de Derkinderenstraat is opgegaan, maar garanties bestaan er niet”, zegt de wethouder over het illegaal kraken van panden.

Amsterdam - Amsterdam gaat 500 plekken in verschillende stadsdelen in de hoofdstad inrichten voor 24-uursopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, zoals leden van de We are Here-beweging. Ze mogen daar maximaal anderhalf jaar blijven en kunnen die tijd gebruiken om over hun opties na te denken en aan hun zaak te werken, zegt verantwoordelijk GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink.

„Je ziet dat een deel van de We are Here-beweging nu in de 24-uursopvang in de Derkinderenstraat is opgegaan, maar garanties bestaan er niet”, zegt de wethouder over het illegaal kraken van panden.

„Je ziet dat een deel van de We are Here-beweging nu in de 24-uursopvang in de Derkinderenstraat is opgegaan, maar garanties bestaan er niet”, zegt de wethouder over het illegaal kraken van panden.

Volgens Groot Wassink is het van belang dat de locaties zo’n 50 tot 80 personen gaan herbergen. De panden kunnen gemeentelijk eigendom zijn, maar ook commercieel vastgoed of bijvoorbeeld oude scholen. De minstens tien locaties die ’eerlijk worden verdeeld over de stad’ moeten in juli 2019 open zijn. Groot Wassink belooft dat er voor er besluiten worden genomen, ook met de buurt gesproken wordt over de komst van de centra. Het is de bedoeling dat uitgeprocedeerden er zelf gaan koken en aan ’zelfbeheer’ gaan doen. Wel is er woonbegeleiding en leefgeld beschikbaar. De plannen kosten de gemeente in 2019 11,5 miljoen euro. Vanaf 2020 wordt er tussen de 7,1 en 13 miljoen euro uitgetrokken, blijkt uit de berekening die is bijgevoegd.

Er is voor de uitgeprocedeerden geen voorwaarde om mee te werken aan terugkeer naar het land van herkomst, maar wel om mee te werken aan ’perspectief’. Tijdens de opvangperiode kijkt de ’ongedocumenteerde’ met juristen of een verblijfsvergunning toch haalbaar is. Is het niet zo, dan wordt wel gericht aan terugkeer gewerkt. Alle 500 uitgeprocedeerden krijgen een ’casemanager’. „Werken aan perspectief is het kernbegrip en mensen krijgen hier de tijd en de ruimte voor”, aldus de wethouder.

’Niet blij met kraken’

Volgens Groot Wassink is hij ’nooit blij geweest’ met kraakacties van de We are Here-beweging, die de afgelopen jaren tientallen panden openbrak. „We hopen hiermee een model te hebben gevonden waarin mensen willen meewerken.” Of er niet meer gekraakt gaat worden? „Je ziet dat een deel van de We are Here-beweging nu in de 24-uursopvang in de Derkinderenstraat is opgegaan, maar garanties bestaan er niet.”

Groot Wassink wil zorgen voor ’doorstroom’ in de locaties. Hij wil desgevraagd niet zeggen hoeveel van de 500 opgevangen uitgeprocedeerde asielzoekers binnen 1,5 jaar ’doorgestroomd’ moeten zijn, temeer omdat de casussen veel van elkaar verschillen en terugkeer naar bepaalde landen niet mogelijk is. „Maar voor mensen die niet willen meewerken, houdt het wel op. Daarvoor is de druk ook te groot. Er is gekozen voor 500 plekken, omdat je ergens een grens moet trekken.”

In het Amsterdamse coalitieakkoord is ook een passage opgenomen waarin staat dat de burgemeester van Amsterdam de discretionaire bevoegdheid heeft om uitgeprocedeerden langer dan 1,5 jaar in de 24-uursopvang te huisvesten. Groot Wassink liet weten dat ’nog niet scherp is’ hoe die bevoegdheid eruit gaat zien.