Nieuws/Binnenland
2914078
Binnenland

Rekenkamer: nog weinig hulpgeld op Sint-Maarten besteed

Bouwwerkzaamheden aan een huis op het eiland Sint Maarten, een jaar na orkaan Irma.

Bouwwerkzaamheden aan een huis op het eiland Sint Maarten, een jaar na orkaan Irma.

Den Haag - De bewoners van Sint-Maarten zien een jaar na orkaan Irma nog maar weinig resultaten van het hulpgeld dat Nederland aan het eiland ter beschikking heeft gesteld.

Bouwwerkzaamheden aan een huis op het eiland Sint Maarten, een jaar na orkaan Irma.

Bouwwerkzaamheden aan een huis op het eiland Sint Maarten, een jaar na orkaan Irma.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een onderzoeksrapport.

In totaal heeft Nederland 550 miljoen euro voor Sint-Maarten vrijgemaakt. Ongeveer de helft daarvan is inmiddels toebedeeld aan de wederopbouw, die onder verantwoordelijkheid valt van Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ons land wil ervoor waken dat het geld wel goed besteed wordt. Maar juist de procedures die daarvoor zijn opgesteld zorgen voor vertraging in de herstelwerkzaamheden. Hierdoor zijn volgens de Rekenkamer nog maar weinig door de orkaan getroffen gebouwen gerepareerd. Ook het oplappen van infrastructuur, zoals de elektriciteitsvoorziening en de wateropslag laat op zich wachten.

Voor veel herstelprojecten moeten aanbestedingsprocedures worden doorlopen. De daarvoor geldende eisen worden op Sint-Maarten als stroperig ervaren, menen de onderzoekers.

De Algemene Rekenkamer maakt zich zorgen over de prioritering voor projecten. Daar bestaat geen kader voor, stellen de onderzoekers vast. „Hierdoor worden projectvoorstellen door Sint-Maarten, Nederland en de Wereldbank goedgekeurd zonder deze te kunnen afwegen tegen mogelijke toekomstige andere wensen.”

De rekenexperts maken zich tevens zorgen over het gebrek aan expertise die nodig is voor de ingewikkelde wederopbouwregels, maar ook over personele capaciteit. „Dat vormt nu het grootste obstakel voor snelle wederopbouw”, valt te lezen in het onderzoeksrapport.