Nieuws/Binnenland
2920388
Binnenland

Inspectie op vingers getikt

Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang.

Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang.

Maastricht - De Inspectie van het Onderwijs moet beter omgaan met klachten van ouders over mogelijke misstanden op scholen bij examens.

Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang.

Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang.

Dat stelt de Auditdienst Rijk (ADR) naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de examens op VMBO Maastricht, waarbij dit jaar gesjoemeld werd bij de schoolexamens. Ruim 300 examens moesten opnieuw worden gemaakt.

„De manier waarop de inspectie omgaat met signalen van bijvoorbeeld ouders kan beter. Ook had de inspectie strenger kunnen oordelen in haar onderzoeken.” Dit verwijst naar het oordeel van de Inspectie over deze school in mei, toen er nog een voldoende werd gegeven.

Mate van onrust door verschillende factoren

Verder vindt de ADR dat de inspectie in het heetst van de crisis andere keuzes kunnen en wellicht moeten maken. „Het onder tijdsdruk genomen besluit tot ongeldig verklaren van alle centrale examens, de éénzijdige communicatie hierover met de ouders en het mijden van de samenwerking met het management van LVO hebben geresulteerd in een mate van onrust, die volgens diverse betrokkenen wellicht voorkomen had kunnen worden.”

De dienst beveelt de Inspectie aan om beter te kijken wat er op de werkvloer rondom het programma van toetsen en afsluiting (PTA/schoolexamens) gebeurt. Ook moet de Inspectie op korte termijn werken aan het herstel van de relatie met de ouders en het bestuur. Daarnaast moet ze in een toekomstige crisissituatie de-escalerend optreden en communiceren.

Cijfers voor toetsen die niet waren gemaakt

Volgens de Dienst had de Inspectie tijdens de onderzoeken en contacten met de ouders en scholen de link kunnen leggen met de vele lesuitval en hiaten in het schoolonderzoek (PTA). Delen bleken de leerlingen helemaal niet gemaakt te hebben en er wel een cijfer voor te hebben gekregen. „Inspecteurs kijken wel in het leerlingvolgsysteem om te zien in welke mate leerlingen gevolgd worden en de nodige ondersteuning en begeleiding krijgen in het kader van een check op de kwaliteit van de leerlingenzorg, maar ze kijken bijna nooit of cijfers ontbreken.”

Inspecteur Generaal van de Inspectie, Monique Vogelzang: „We vinden het belangrijk dat ouders, leerlingen en andere betrokkenen signalen aan ons doorgeven. Tegelijkertijd begrijpen we dat het voor ouders heel lastig is om te kunnen volgen wat wij nu precies met deze signalen doen. Feit is dat we gezien onze beperkte capaciteit nu eenmaal niet elk signaal individueel kunnen onderzoeken. We zullen altijd keuzes moeten blijven maken en signalen op zwaarte moeten wegen. Daarom zullen we de manier waarop we met deze signalen omgaan verbeteren en verduidelijken. We zullen duidelijker zijn in wat ouders en leerlingen van ons wel maar ook niet kunnen verwachten. De informatie die we melders geven na een signaal wordt hierop aangepast.”

Belangrijke opmerking

Ze vervolgt: „Een belangrijke opmerking in het ADR-rapport is dat wij de signalen over lesuitval breder hadden kunnen interpreteren en de relatie hadden kunnen leggen met examenproblemen, en dat we daar meer werk van hadden kunnen maken. Signalen speelden in ons toezicht al een belangrijke rol bij de opsporing van risico’s, maar we zijn het met de ADR eens dat daar winst te boeken is.”