Nieuws/Binnenland
2928448
Binnenland

Onderzoek naar gedrag politie na verkrachting

Een 26-jarige vrouw uit Hoorn werd in oktober aangerand door de Somalische asielzoeker Mohammed M. (28). Zij spoorde hem zelf op via haar telefoon, die hij had meegenomen.

Een 26-jarige vrouw uit Hoorn werd in oktober aangerand door de Somalische asielzoeker Mohammed M. (28). Zij spoorde hem zelf op via haar telefoon, die hij had meegenomen.

DEN HAAG - De inspectie van Justitie en Veiligheid gaat slachtoffers van zedenmisdrijven in Den Haag, Rotterdam, Oost-Nederland, Zeeland/West-Brabant en Limburg vragen hoe de politie met hen en hun zaak is omgesprongen. Aanleiding is onder meer een onthulling in De Telegraaf over een omstreden aanrandingszaak in Hoorn. Het slachtoffer spoorde destijds zelf haar aanrander op omdat de politie het in haar ogen liet afweten.

Een 26-jarige vrouw uit Hoorn werd in oktober aangerand door de Somalische asielzoeker Mohammed M. (28). Zij spoorde hem zelf op via haar telefoon, die hij had meegenomen.

Een 26-jarige vrouw uit Hoorn werd in oktober aangerand door de Somalische asielzoeker Mohammed M. (28). Zij spoorde hem zelf op via haar telefoon, die hij had meegenomen.

De inspectie concludeerde in deze zaak dat de politie fouten had gemaakt en te passief had opgetreden. Justitieminister Ferd Grapperhaus heeft het brede onderzoek in gang gezet op verzoek van de Tweede Kamer. Het richt zich op mogelijke belemmeringen voor slachtoffers als zij aangifte doen van aanranding of verkrachting. Ook kijkt de inspectie naar het opsporingsonderzoek en of het besluit om al dan niet te vervolgen, is meegedeeld aan de aangeefster of aangever. Doel is te kijken of en hoe de bejegening van slachtoffers in het opsporingsproces kan worden verbeterd.

Het gaat om zedenzaken die bij de genoemde vijf politie-eenheden speelden in 2017 en de eerste helft van 2018. Gekozen is voor deze regio's omdat het een representatief beeld van Nederland geeft. Slachtoffers kunnen bij de inspectie hun ervaringen kwijt in interviews en via enquêtes. Ook zal de inspectie politiemensen ondervragen en wil ze van medewerkers van organisaties die slachtoffers opvangen eveneens horen wat hun ervaringen zijn met de politie in zedenzaken.

De afgelopen jaren werden op jaarbasis bij de politie ongeveer 11.600 zedenincidenten gemeld.