Nieuws/Binnenland
2939016
Binnenland

Falende schoolbestuurder kan 75.000 euro opstrijken

Voorzitter Andre Postema van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) staat de pers te woord bij het VMBO in Maastricht.

Voorzitter Andre Postema van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) staat de pers te woord bij het VMBO in Maastricht.

Den Haag - De opgestapte schoolbestuurder André Postema kan na het examendebacle op VMBO Maastricht volgens minister Slob (Onderwijs) maximaal 75.000 euro opstrijken. Of de in opspraak geraakte bestuurder ook daadwerkelijk dat bedrag heeft gekregen, weet de CU-bewindsman niet.

Voorzitter Andre Postema van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) staat de pers te woord bij het VMBO in Maastricht.

Voorzitter Andre Postema van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) staat de pers te woord bij het VMBO in Maastricht.

De Tweede Kamer gruwt van het gedrag en de potentiële beloning van Postema. Als schoolbestuurder was hij eindverantwoordelijk voor de ellende met school- en eindexamens op de Limburgse school. Volgens de onderwijsinspectie delegeerde het bestuur te veel taken naar andere afdelingen. Ook werd de Raad van Toezicht te veel over de perikelen in het duister gehouden door het bestuur.

Onverteerbaar

Meerdere Kamerleden vinden het onverteerbaar dat Postema, die tevens PvdA-senator is, ook na het ontdekken van het geflater met examens aanvankelijk gewoon aanbleef. De Raad van Toezicht verlengde zijn contract ook nog recent. Dit terwijl er nog diverse onderzoeken naar eventueel wanbestuur liepen.

Pas vlak voordat de onderzoeksrapporten naar buiten kwamen kondigde Postema aan alsnog op te stappen. Op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT) kan hij daardoor maximaal 75.000 euro mee krijgen, stelt minister Slob tijdens een groot debat over VMBO Maastricht. Dat bedrag is gebaseerd op zijn met twee jaar verlengde contract.

De Tweede Kamer vindt dat een enorm bedrag, maar volgens Slob valt hier weinig tegen te doen. Het valt namelijk binnen de regels die daarvoor gelden.

Wat Postema daadwerkelijk heeft opgestreken is nog niet openbaar gemaakt. Volgens minister Slob moet dat in ieder geval in het jaarverslag komen te staan. Het is aan de Raad van Toezicht om er verantwoording over af te leggen, stelt hij.

Monopoliepositie

In Limburg heeft de overkoepelende organisatie waar VMBO Maastricht onder valt – LVO – een monopoliepositie. Ouders die hun leerlingen er niet willen onderbrengen hebben amper keuze voor een andere school. PVV, SP, PvdA en GroenLinks willen dat het kabinet ervoor gaat zorgen dat de schoolgrootte beperkt wordt. Daar is in de coalitie weinig animo voor. VVD en CDA wijzen erop dat er ook scholenkolossen zijn die het wel goed doen.

CDA’er Rog maakt zich desondanks wel zorgen om ’het alleenrecht op onderwijs’ die LVO in Limburg lijkt te hebben. Hij wil dat het kabinet gaat kijken naar ’meer ruimte voor pluriformiteit’.