Nieuws/Binnenland
2940739
Binnenland

Kabinet bekijkt compensatie voor klimaatbeleid

DEN HAAG - Het kabinet bekijkt of en hoe huishoudens zouden moeten worden gecompenseerd voor de kosten van het klimaatbeleid. Minister Wopke Hoekstra van Financiën reageerde woensdag positief op een oproep van een ruime Kamermeerderheid hiertoe. Hij sprak van „een verstandige motie.” In de motie staan echter nog geen concrete maatregelen of bedragen.

Ze werd ingediend door de regeringspartijen en de oppositiefracties GroenLinks, PvdA, 50PLUS en SGP. SP-Kamerlid Renske Leijten had het daarom geringschattend over een „symbolische motie.”

De hele Tweede Kamer maakt zich zorgen over de energierekening, die volgend jaar sterk dreigt op te lopen. Diverse oppositiefracties kwamen met voorstellen om huishoudens financieel tegemoet te komen. Zo wil de PvdA dat het kabinet 500 miljoen uittrekt om de energiekosten van burgers te verlagen. Gebeurt dat niet, dan zal ze niet instemmen met het klimaatakkoord waarover op het Binnenhof wordt onderhandeld, dreigde Kamerlid Henk Nijboer. Maar Hoekstra heeft technische bezwaren tegen het PvdA-plan en ziet er verder ook niets in.

Ook voorstellen van onder meer SP en PVV om de energiekosten voor gezinnen te verlagen of de koopkracht te verbeteren, vonden geen genade in de ogen van de minister. Hoekstra wees erop dat volgens berekeningen van het Centraal Planbureau bijna iedereen er volgend jaar op vooruitgaat.