Nieuws/Binnenland
2949235
Binnenland

Brandveiligheid slaapgebouwen defensie niet op orde

Brandwachten moeten kazernes bewaken

Amsterdam - Het is het ministerie van Defensie niet gelukt negentig slaapgebouwen op tijd brandveilig te krijgen. Daarom worden in ruim de helft van deze complexen de komende tijd brandwachten ingezet.

De Inspectie Leefomgeving en Transport constateerde twee jaar terug dat 225 zogeheten legeringsgebouwen niet brandveilig waren. Inmiddels heeft defensie 135 daarvan op orde. Dat het voor de resterende negentig niet zal lukken de deadline van 31 december 2018 te halen, komt volgens het departement door het grote tekort aan bouwvakkers.

Staatssecretaris Visser (Defensie) heeft de Tweede Kamer vandaag laten weten dat het komend jaar alsnog zal lukken. Tot die tijd stelt de bewindsvrouw dat de veiligheid van de slapende militairen wordt gewaarborgd door de inzet van extra bedrijfshulpverleners die als brandwacht optreden en bij een calamiteit kunnen evacueren.

De problemen met de brandveiligheid zijn terug te voeren op de jarenlange bezuinigingen bij de krijgsmacht. Geld ging in die periode naar de meest elementaire zaken waardoor gebouwen er bekaaid af kwamen. Wat de situatie nog lastiger maakt, is dat het vastgoed niet in eigendom van defensie was, maar van de Rijksgebouwendienst waardoor discussies over investeringen nog ingewikkelder waren.