Nieuws/Binnenland
296141106
Binnenland

Coronacrisis: dinsdag 8 juni

LIVE | Vorige week recordaantal coronaprikken: ruim 1,2 miljoen

AMSTERDAM - Al ruim een jaar worden Nederland en de wereld in de greep gehouden door het uit China overgewaaide coronavirus. Landen ontwaken uit lockdowns en beperkende maatregelen. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd of hebben de ziekte doorgemaakt. Wat gebeurt er vandaag? Volg hier het laatste nieuws.

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

23.50 - Reizigers uit Japan vanaf woensdag weer welkom in Nederland

Het inreisverbod voor mensen uit Japan geldt vanaf woensdag niet meer in Nederland. Vanaf middernacht zijn reizigers uit dat land weer gewoon welkom. De Europese Unie had al eerder besloten het land uit te zonderen van de inreisbeperkingen, maar lidstaten zelf gaan over de „implementatie” van zo’n besluit, meldt het kabinet aan de Tweede Kamer.

Volgens het kabinet is de coronasituatie in Japan „voldoende” om reizen uit dat land weer toe te staan. Het aantal besmettingen ligt onder de grens die de Europese Unie handhaaft, en het aantal besmettingen neemt af. Met het loslaten van het inreisverbod „zal ook de testverplichting voor reizigers uit Japan komen te vervallen.”

22.47 - Vorige week recordaantal coronaprikken: ruim 1,2 miljoen

Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders zijn vorige week gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de vaccinatiecampagne in januari. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil het aantal prikken de komende tijd verder opvoeren. Deze week worden naar verwachting bijna 1,5 miljoen mensen ingeënt.

Vorige week meldde het RIVM bijna 900.000 prikken in de zeven dagen ervoor, maar dat cijfer was vertekend omdat nog niet alle vaccinaties uit die week waren geregistreerd. Het RIVM komt nu uit op ongeveer een miljoen prikken in die week, vergelijkbaar met de week daar weer voor.

In totaal zijn nu bijna 11 miljoen prikken gezet. Bijna 7,4 miljoen mensen hebben een eerste prik gehad en ruim 3,4 miljoen ook de tweede prik.

De opkomst is het grootst onder zeventigers en tachtigers. Meer dan 90 procent van hen heeft op zijn minst één prik gekregen.

In vrijwel elke gemeente in het land ligt de vaccinatiegraad onder 65-plussers boven de 85 procent. In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heeft 75 tot 84 procent van de mensen uit deze leeftijdsgroep een prik gehad. Dat geldt ook voor overwegend reformatorische gemeenten als Tholen, Zwartewaterland, Nunspeet, Barneveld en Hardinxveld-Giessendam. In Reimerswaal en Staphorst heeft ongeveer 60 procent van de ouderen de coronaprik gehaald. De opkomst is het laagst op Urk, waar ongeveer de helft van de mensen van boven de 65 is gevaccineerd.

Nederland heeft in de afgelopen week ook een recordaantal vaccindoses gekregen. Van maandag 31 mei tot en met zondag 6 juni leverden de fabrikanten 1,85 miljoen doses, bijna evenveel als in de twee voorgaande weken bij elkaar. Zo ontving het RIVM voor het eerst meer dan een miljoen doses van Pfizer en BioNTech. AstraZeneca leverde bijna 560.000 doses, meer dan twee keer zo veel als in de vier voorgaande weken bij elkaar opgeteld. Janssen bracht 156.000 doses naar het distributiecentrum in Oss en van Moderna kwamen ruim 115.000 doses.

Het record wordt later deze maand mogelijk verbroken. In de komende twee weken verwacht het RIVM ruim 1,2 miljoen doses, gevolgd door zo’n 2,2 miljoen doses in de week van 21 tot en met 27 juni. AstraZeneca denkt dat het in die week ruim een miljoen vaccindoses naar Nederland kan brengen.

In totaal heeft Nederland nu 13,5 miljoen vaccindoses ontvangen. Begin juli zullen er bijna 20 miljoen doses zijn binnengekomen, schat het RIVM.

17.13 - ’Te weinig leerkrachten om alle achterstanden weg te werken’

Leerkrachten in het basisonderwijs zijn blij met de miljarden euro’s die het kabinet in scholen wil investeren om onderwijsachterstanden weg te werken, maar de meerderheid van hen vreest dat er te weinig leraren zijn om alle extra taken uit te voeren. Die conclusie trekt de Algemene Onderwijsbond (AOb) uit een eigen enquête onder zo’n 700 leraren, ondersteuners en directieleden.

Van de respondenten geeft 60 procent aan dat „het wegwerken van de achterstanden gehinderd wordt door een gebrek aan leraren.” Dat tekort zal door het Nationaal Programma Onderwijs niet worden weggewerkt, denkt 80 procent.

Hoewel de onderwijssector als geheel 8,5 miljard euro krijgt om de achterstanden die in coronatijd zijn ontstaan aan te pakken, ontbreekt het volgens de AOb aan structurele financiering. „Het geld stopt na 2,5 jaar”, duidt de bond. Daarom zullen de ’salariskloof’ met het middelbaar onderwijs, de hoge werkdruk en het grote lerarentekort op lange termijn niet worden oplost door de investering, vrezen de leraren.

16.39 - Een vijfde commerciële teststraten verwerkt afval nog niet goed

Bij een vijfde van de commerciële coronatestlocaties wordt mogelijk besmettelijk afval nog niet goed gescheiden van het gewone bedrijfsafval. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook het verpakken en vervoeren van afgenomen monsters gaat nog niet overal goed. Bij zes commerciële testlocaties en twee testlocaties van de GGD gaat dat nog niet volgens de regels.

De ILT hield 61 inspecties in het hele land, in april en mei, waarvan vier bij GGD-locaties, vijftig bij commerciële testlocaties en zeven bij commerciële testlocaties waar het eerder nog niet goed ging. Alle GGD-testlocaties die werden bezocht, scheiden mogelijk besmettelijk afval en gewoon bedrijfsafval inmiddels op de juiste manier. Dat was in december vorig jaar nog niet het geval. Toen voldeed 46 procent van de GGD-testlocaties nog niet aan de eisen. In januari was dat 13 procent.

16.10 - Risiconiveaus corona verlaagd, zes regio’s nu zorgelijk

Nu het aantal coronagevallen blijft dalen, is het risiconiveau in de meeste veiligheidsregio’s verlaagd. Zes regio’s zitten vanaf dinsdag in de categorie Zorgelijk, het een na laagste niveau. Elf regio’s hebben de status Ernstig. In acht regio’s is de situatie Zeer Ernstig, het hoogste niveau. Geen enkele regio zit op het laagste niveau, Waakzaam.

Voor het bepalen van de risiconiveaus is gekeken naar de cijfers tussen 31 mei en 6 juni. Bij de laatste update hadden 23 van de 25 regio’s het niveau Zeer Ernstig en twee Ernstig.

Groningen, Drenthe, IJsselland, Kennemerland en Zuid Limburg zijn van Zeer Ernstig naar Zorgelijk gegaan, dus twee stappen omlaag. Gooi en Vechtstreek heeft nu ook het niveau Zorgelijk, maar die regio stond op Ernstig.

Voor het bepalen van de risiconiveaus is gekeken naar de cijfers tussen 31 mei en 6 juni.

Voor het bepalen van de risiconiveaus is gekeken naar de cijfers tussen 31 mei en 6 juni.

In elf regio’s ging de situatie van Zeer Ernstig naar Ernstig, dus van stap 4 naar stap 3. Dit zijn Friesland, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid, Utrecht, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord, Hollands Midden, Zeeland, Midden- en West-Brabant en Limburg-Noord. Sommige regio’s stonden al sinds oktober op het hoogste alarmniveau.

Zaanstreek-Waterland is de enige regio waar het risiconiveau is aangescherpt. Volgens het coronadashboard van de overheid geldt daar nu Zeer Ernstig, terwijl dit juist Ernstig was. Het aantal positieve tests daalt weliswaar, maar het aantal ziekenhuisopnames is er gestegen, en dat gaf de doorslag, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Zeven regio’s zijn op het hoogste niveau blijven staan. Dat zijn Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Gelderland-Midden, Twente, Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.

13.35 - Combinatie AstraZeneca en Pfizer leidt tot betere afweerreactie

Mensen die na een eerste prik met het coronavaccin van AstraZeneca een tweede prik met Pfizer/BioNTech krijgen, ontwikkelen een betere afweer tegen het coronavirus dan na een tweede dosis AstraZeneca. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Saarland in Duitsland in een voorlopige publicatie.

De afweerreactie in het lichaam is zelfs nog iets beter dan wanneer iemand twee prikken van Pfizer krijgt, aldus de wetenschappers. Voor het onderzoek werden 250 proefpersonen gevolgd, waarvan sommigen een dubbele inenting met AstraZeneca of Pfizer kregen en anderen de combinatie. Tussen de eerste en de tweede prik zat negen tot twaalf weken.

De onderzoekers keken naar de hoeveelheid antistoffen in het lichaam van de proefpersonen na vaccinatie. Ook bepaalden ze de sterkte van zogenoemde neutraliserende antistoffen. „Dit vertelt ons hoe goed de antilichamen voorkomen dat het virus de cellen binnendringt”, aldus hoogleraar Martina Sester van de Universiteit van Saarland. Na een dubbele Pfizer-vaccinatie en een combinatieprik werden tien keer zoveel antistoffen in het bloed aangetroffen dan na twee AstraZeneca-prikken. De combinatie gaf zelfs betere resultaten als het gaat om de neutraliserende antistoffen dan bij een dubbele prik met Pfizer, zo stellen de onderzoekers.

Tot slot leidt een dubbele prik met Pfizer of een combinatie van AstraZeneca en Pfizer tot een sterkere reactie van zogenoemde t-cellen. Deze cellen zijn onderdeel van de afweerreactie en helpen bij de aanmaak van antistoffen en om een ernstig ziekteverloop na een infectie met corona te voorkomen.

De Gezondheidsraad in Nederland werkt nog aan een advies over het combineren van vaccins

12.05 - Vier extra meldingen van trombose en laag aantal bloedplaatjes

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe twintig meldingen ontvangen van bloedstolsels (trombose) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na een prik met het coronavaccin van AstraZeneca. Het gaat om vier extra meldingen van de zeldzame, gevaarlijke bijwerking ten opzichte van de vorige rapportage van Lareb twee weken geleden. Inmiddels zijn er drie mensen van deze groep overleden, één meer vergeleken met twee weken geleden.

„Het is niet bij al deze meldingen zeker dat het door het vaccin komt, maar er is wel een sterke verdenking dat het hier om deze specifieke ernstige bijwerking gaat”, meldt het bijwerkingencentrum. Het gaat om 14 vrouwen en 6 mannen. Hiervan waren er 6 mensen tussen de 20 en 40 jaar, 3 tussen 40 en 60 jaar en 11 personen ouder dan 60 jaar.

De klachten ontstonden 7 tot 20 dagen na de eerste vaccinatie met AstraZeneca. Sinds 8 april ontvangen vooral 60-plussers dit vaccin.

De zeldzame bijwerking genaamd ’trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS) staat in de bijsluiter van AstraZeneca en het Janssen-vaccin. Volgens Lareb zijn er tot nu toe nog geen meldingen ontvangen hiervan op het vaccin van Janssen.

Het bijwerkingencentrum maakte ook bekend dat er tot nu toe 381 meldingen zijn binnengekomen over mensen die zijn overleden na inenting met een vaccin tegen het coronavirus. Dat zijn er 30 meer dan twee weken geleden. Overlijden na vaccinatie betekent echter niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden, benadrukt Lareb.

Volgens Lareb gaat het om 249 mensen van 80 jaar of ouder, 97 tussen de 65 en 79 jaar en 33 personen onder de 65 jaar. Van 2 personen is de precieze leeftijd niet bekend. De meeste meldingen van overlijden gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech, in totaal 301. Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat vooral in de ouderenpopulatie gebruikt wordt.

11.18 - Mensen uit 1987 aan de beurt voor coronavaccinatie

Mensen die zijn geboren in 1987 kunnen vanaf dinsdag een afspraak maken bij de GGD om gevaccineerd te worden, maakt het RIVM bekend. Ze krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna.

Vanaf donderdag ontvangt deze groep een uitnodigingsbrief voor de vaccinatie per post. In totaal zijn er ruim 223.000 mensen geboren in 1987.

Als mensen een vaccinatie hebben gekregen worden zij zo snel mogelijk van de verzendlijsten gehaald. Dit kan soms langer duren omdat de vaccinatiegegevens nog niet door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn ontvangen. Mensen kunnen daardoor meerdere uitnodigingen ontvangen. Wie al een vaccinatie heeft, bijvoorbeeld als zorgmedewerker, mag de dubbele uitnodiging weggooien.

Wie zich wil laten vaccineren kan terecht bij 140 vaccinatielocaties van de GGD.

08.30 - ’Conducteurs bezorgd over agressief gedrag door coronaregels’

Conducteurs en machinisten zijn bezorgd over agressief gedrag van reizigers en de slechte naleving van de coronamaatregelen in de trein. Dat is de uitkomst van een peiling onder 112 conducteurs, machinisten en servicemedewerkers van NS door vakbond CNV.

Vooral het niet naleven van de mondkapjesplicht zorgt voor spanningen, zegt onderhandelaar Ike Wiersinga van CNV Vakmensen. „NS-medewerkers voelen zich soms net een kleuterjuf. Ze maken geregeld zeer vervelende situaties mee, waarin reizigers verbaal behoorlijk agressief kunnen worden.”

De NS-medewerkers merken dat de lontjes korter worden, ook tussen reizigers onderling. In de peiling zegt 37 procent regelmatig te merken dat er tussen reizigers discussies of spanningen zijn over de coronaregels. Het gaat dan niet alleen om het wel of niet dragen van een mondkapje, maar ook om discussies over afstand houden.

Ruim 70 procent van de NS-medewerkers zegt dat reizigers er lang niet altijd begrip voor hebben dat het in de trein in de praktijk onmogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wiersinga: „Het komt regelmatig voor dat mensen niet naast elkaar willen zitten en dan vinden dat ze recht hebben om eerste klas te reizen, waar meer lege plaatsen zijn.”

De toenemende drukte in treinen baart de NS-medewerkers zorgen. Ruim 54 procent maakt zich (grote) zorgen over risico’s op besmetting als ze door volle treinen moeten lopen, dichtbij reizigers moeten komen voor de kaartcontrole of op overvolle balkons de deuren moeten openen en sluiten.

Uit de peiling komt ook naar voren dat NS-medewerkers vervelende of agressieve situaties vaak niet (meer) melden. Slechts 27 procent zegt bij NS melding te hebben gemaakt van agressief gedrag. „Dat is opvallend, want uit de peiling blijkt dat er veel meer incidenten zijn. Die worden dus niet gemeld en blijven onder de radar. Dat is niet goed. We roepen iedereen op om incidenten te blijven melden”, zegt Wiersinga. „Het is zorgelijk dat 60 procent aangeeft dat de sociale veiligheid van de medewerkers in deze coronatijd onvoldoende is gewaarborgd. NS doet weliswaar al heel veel, maar het is kennelijk nog niet genoeg.”

7.55 - ’Coronavaccinatie thuiswonende ouderen zeer effectief’

De vaccinatie tegen corona van thuiswonende 75-plussers is zeer effectief, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze senioren zijn vanaf drie weken na de tweede prik voor 82 procent beschermd tegen besmetting. De bescherming tegen ziekenhuisopname vanaf drie weken na de tweede prik was 94 procent en tegen overlijden door het coronavirus ook 94 procent.

Bij zowel thuiswonende ouderen als verpleeghuisbewoners was, in de eerste acht weken na de start van het vaccinatieprogramma, een forse daling zichtbaar in het aantal positieve coronatesten, ziekenhuisopnames en overlijdens.

Het RIVM trekt die conclusie na een analyse nu er, ruim vier maanden na de start van het vaccinatieprogramma, voldoende gegevens beschikbaar zijn van mobiele, thuiswonende ouderen. Zij worden sinds 26 januari van dit jaar ingeënt met het Pfizer-vaccin.

7.00 - Licht aan einde van coronatunnel komt steeds dichterbij

De coronagolf is bijna verleden tijd. Het aantal positieve tests blijft dalen, dankzij vaccinaties en het warmere weer. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 15.000 mensen positief getest. Dat zou het laagste weekcijfer sinds september zijn.

Het exacte aantal komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Eind april kreeg het instituut in zeven dagen tijd meer dan 55.000 meldingen. Eind mei was dat aantal gedaald naar net boven de 20.000.

In de zes dagen na de laatste update zijn 12.958 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Gemiddeld zijn dat er 2160 per dag. Daarmee zou het weekcijfer rond de 15.000 kunnen uitkomen. Dat zou bijna 27 procent minder zijn dan vorige week.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Vorige week ging het om 533 nieuwe ziekenhuisopnames, waarvan in 112 gevallen de patiënt op een intensive care kwam te liggen. Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel sterfgevallen door corona in de afgelopen week zijn geregistreerd. Vorige week waren dit er 66. Ook deze cijfers liggen aanzienlijk lager dan de weken ervoor.

Het RIVM berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel of langzaam het coronavirus zich verspreidt. Afgelopen vrijdag stond het op 0,86. In de afgelopen zeven dagen hebben waarschijnlijk ongeveer een miljoen Nederlanders een prik gekregen, vergelijkbaar met de weken ervoor. Ook dat cijfer brengt het RIVM dinsdag naar buiten.

6.19 - Aantal dagelijkse besmettingen in India daalt tot onder 100.000

Voor het eerst in ruim twee maanden is het aantal coronabesmettingen in India onder de 100.000 gezakt. Het afgelopen etmaal zijn er 86.498 gevallen geregistreerd, hebben de Indiase gezondheidsautoriteiten dinsdag bekendgemaakt. Daarmee zijn sinds het begin van de pandemie ongeveer 29 miljoen inwoners besmet geraakt.

Het aantal coronadoden steeg met 2123 en staat inmiddels op ruim 350.000. India is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld door het coronavirus, alleen de VS tellen meer besmettingen.

3.54 - Ziekenhuizen onderzoeken effect derde prik bij kwetsbare patiënt

Ziekenhuizen zien af en toe dat coronapatiënten met een zwakke afweer worden opgenomen, terwijl ze volledig gevaccineerd zijn. Daarom onderzoeken ze of kwetsbare patiënten meer prikken nodig hebben om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus, schrijft het AD.

Meerdere ziekenhuizen constateren volgens de krant dat mensen ook na twee vaccinaties soms zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen. Met twee prikken zijn zij nog onvoldoende beschermd tegen het virus. „Maar dat zijn geen mensen die verder kerngezond zijn”, zegt Bram Goorhuis, coördinator van de corona-afdelingen van Amsterdam UMC en internist. Het gaat om mensen met een zwakke afweer, bijvoorbeeld doordat ze al een bepaalde ziekte hebben of doordat ze medicijnen gebruiken die het afweersysteem beïnvloeden.

Artsen en wetenschappers onderzoeken nu of deze patiënten meer dan twee prikken nodig hebben. „Het liefst willen we ook die patiënten goed beschermen. Het kan werken als we meer prikken aanbieden”, zegt Goorhuis. In Frankrijk werd al eerder hiertoe besloten. Kwetsbare patiënten krijgen daar na vier weken een derde inenting.

De ziekenhuizen onderzoeken uiteenlopende groepen. Zo wordt van ongeveer achthonderd mensen, onder wie meer dan vijfhonderd patiënten die chemo- of immuuntherapie krijgen, vier weken na de tweede vaccinatie de afweerreactie gemeten. „Dan hopen we te zien welke patiënten geen goede respons hebben. Dat kan afhangen van de leeftijd, kankersoort en therapie. We weten het niet”, zegt Liesbeth de Vries, hoogleraar medische oncologie bij het UMC Groningen.

Toch zien de ziekenhuizen dat de vaccinaties bij de meeste mensen wel goed werken. Dat er toch nog mensen, met name na hun eerste prik, ernstig ziek worden, is volgens Annemarie Buntsma, woordvoerder van het Flevoziekenhuis, niet verrassend. „Dit beeld past binnen de ’foutmarge’ van studies naar vaccinaties, waarbij er geen 100 procent dekking is, maar wel een veel kleinere kans op opname”, aldus Buntsma.

3.31 - Curaçao schaft avondklok na ruim een jaar af

Vanaf dinsdag geldt er na ruim een jaar geen avondklok meer op Curaçao. Inmiddels heeft bijna 70 procent van de volwassen bevolking een coronavaccinatie gehad.

Meer dan 85.000 bewoners hebben één prik gehad. In totaal zijn ruim 70.000 mensen twee keer gevaccineerd.

Voor bewoners worden meer maatregelen versoepeld. Mensen die twee keer gevaccineerd zijn en vanuit laagrisicolanden terugvliegen naar Curaçao hoeven geen PCR-test voor vertrek te doen. Ook de antigeen-test drie dagen na terugkomst is niet meer verplicht. Passagiers die twee keer gevaccineerd zijn en uit hoogrisicolanden terugkomen moeten nog wel een antigeen-test op Curaçao doen.

De avondklok op Curaçao ging in maart 2020 in.

3.19 - Aruba stelt vaccinatie niet langer verplicht

Op Aruba zijn mensen per 9 juni niet langer verplicht een mondkapje te dragen. Dat heeft de regering maandag bekendgemaakt. Bedrijven mogen nog steeds een mondkapje in hun zaak verplicht stellen, maar de overheid denkt dat daar weinig gebruik van zal worden gemaakt. Wel moeten mensen zich nog zoveel mogelijk aan de sociale afstand van 1,5 meter houden.

Op maandag werden twee coronabesmettingen geregistreerd. In totaal waren die dag 41 Arubanen besmet en elf niet-ingezetenen. Sinds het begin van de crisis zijn 107 coronapatiënten op het eiland overleden, waaronder één niet-ingezetene. Omdat het aantal besmettingen al langere tijd laag is, vindt de overheid het verantwoord verdere versoepelingen door te voeren.

Zo is publiek weer toegestaan bij sportwedstrijden. Er geldt nog wel steeds een verbod op dansen. Verder zijn er minder reisrestricties. Aruba, Curaçao en Bonaire vormen vanaf woensdag een ’bubbel’, wat betekent dat reizigers tussen die landen die twee keer zijn gevaccineerd geen testen hoeven te laten zien.

Verder trekt het eiland weer veel toeristen, vooral Amerikanen. In mei van dit jaar lag het aantal bezoekers op meer dan zeventig procent van het aantal dat in 2019 in dezelfde maand naar Aruba kwam. Ook meert deze week, net als op Curaçao, voor het eerst sinds een jaar weer een cruiseschip aan. Sint Maarten had van de Caribische eilanden van het Koninkrijk de primeur en ontving enkele dagen geleden al voor het eerst een cruiseschip.

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo