Nieuws/Binnenland
2991499
Binnenland

Internationale school niet meer vanzelfsprekend

Expatkinderen massaal naar reguliere basisscholen

Foto ter illustratie

Foto ter illustratie

Nederlandse scholen verwachten de komende jaren een forse groei van het aantal kinderen van expats. Terwijl bedrijven in hoog tempo buitenlandse technici en ict’ers aannemen, moeten scholen een antwoord vinden op de toestroom van deze leerlingen, meldt Trouw. Dit speelt met name voor scholen in Eindhoven, Den Haag en rondom Amsterdam.

Foto ter illustratie

Foto ter illustratie

Vaak spreken de kinderen geen Nederlands en soms ook geen Engels. Ze komen bovendien gedurende het jaar de klas in en het is dan tevens onduidelijk hoelang zij blijven.

’Dure internationale school’

Expats kiezen niet meer automatisch voor een internationale scholen voor hun kinderen.’’De behoefte is veranderd’’, zegt directeur Geert Simons van basisschool Reigerlaan. Voorheen bleven de buitenlandse werknemers een jaar of twee, drie en betaalde hun werkgever de kosten voor de dure internationale school. Dat is door de snelle groei van het aantal buitenlandse werknemers niet meer vanzelfsprekend.

In Eindhoven bereiden basisscholen zich voor op een toestroom van buitenlandse leerlingen. De verwachting is dat het aantal kinderen van kenniswerkers tussen nu en 2030 zal toenemen tot bijna vierduizend leerlingen. „Bij de kleuters komt een derde uit het buitenland, bij de peuters al de helft”, vertelt Simons.

In 2020 zullen in Amstelveen meer dan 1500 internationale leerlingen op een reguliere school zijn ingeschreven, stelde directeur-bestuurder Frans Cornet van de scholenstichting Amstelwijs recentelijk. „We proberen een goed antwoord te vinden op de toestroom. Veel kinderen komen hier met weinig of geen kennis van de Nederlandse taal”, aldus de gemeentewoordvoerder.