Nieuws/Binnenland
2996830
Binnenland

Scholen hebben zorgplicht voor kind met diabetes

Amsterdam - Scholen mogen zorg aan leerlingen met diabetes niet zomaar weigeren. Dat blijkt uit het advies van het College voor de Rechten van de Mens.

Het College schreef dit advies op verzoek van de Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School. In het advies maakt het College duidelijk dat iedere school verplicht is te onderzoeken welke ondersteuning voor een leerling met diabetes (voornamelijk type 1) nodig is, en die -binnen de mogelijkheden van de school- ook te bieden. De zorg aan leerlingen met diabetes mag door school dus niet zomaar geweigerd worden. Nu gebeurt het volgens Stichting Zorgeloos nog regelmatig dat scholen bij voorbaat alle zorg voor leerlingen met diabetes uitsluiten met verwijzing naar hun medisch protocol. Dat mag dus niet meer.

De Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School is blij met de duidelijkheid die het College voor de Rechten van de Mens biedt. „Te lang hebben ouders in onzekerheid gezeten. Zorg voor leerlingen met diabetes is geen gunst van school”, zegt voorzitter Floor Kaspers. „Het is nu belangrijk om te zorgen dat dit advies ook wordt vastgelegd in landelijk beleid en het lokale beleid van scholen en samenwerkingsverbanden.”