Nieuws/Binnenland
3000959
Binnenland

Nieuw-West negeerde meldingen ambtenaar

Amsterdam zet klokkenluider op straat

De gemeente Amsterdam huurt de klokkenluider die terecht signalen over mogelijke belangenverstrengeling gaf, niet meer in.

De gemeente Amsterdam huurt de klokkenluider die terecht signalen over mogelijke belangenverstrengeling gaf, niet meer in.

Amsterdam - De gemeente Amsterdam heeft een klokkenluider die aan de bel trok over mogelijke belangenverstrengeling van een hoge ambtenaar in stadsdeel Nieuw-West op straat gezet. Dat terwijl de klokkenluider volgens het interne onderzoeksbureau van de gemeente juist goed gehandeld heeft. In plaats van de melder af te serveren, hadden alle alarmbellen bij de gemeente moeten afgaan.

De gemeente Amsterdam huurt de klokkenluider die terecht signalen over mogelijke belangenverstrengeling gaf, niet meer in.

De gemeente Amsterdam huurt de klokkenluider die terecht signalen over mogelijke belangenverstrengeling gaf, niet meer in.

Dat blijkt uit onderzoek van de De Telegraaf, onder andere gebaseerd op vertrouwelijke informatie die in handen is gekomen van deze krant. Daaruit komt naar voren dat de ambtenaar, die volgens een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema als externe kracht werkzaam was voor stadsdeel Nieuw-West, in oktober 2017 terecht aan de bel trok over een mogelijke integriteitskwestie.

Er waren binnen het stadsdeel en de vastgoedafdeling van de centrale stad sterke vermoedens van belangenverstrengeling. De partner van een ambtelijk opdrachtgeefster in Nieuw-West die over vastgoedprojecten in de Wildemanbuurt besliste, bleek eveneens in de buurt actief te zijn en zou voor de gemeente het beheer van gemeentepanden voor zijn rekening nemen. Meerdere ambtenaren zouden die gang van zaken dubieus vinden. Een woordvoerder van burgemeester Halsema bevestigt dat de ambtenaar inmiddels van het dossier Wildemanbuurt is afgehaald.

Geen onderzoek

Een van de snoeiharde conclusies die het gemeentelijk Bureau Integriteit trok, is dat Nieuw-West de melding van de klokkenluider nooit heeft onderzocht. In tegenstelling: de klokkenluider werd te verstaan gegeven dat de melding zeer onprofessioneel was en moest vertrekken. Daardoor werd niet ingegrepen. Er werden dan ook geen maatregelen genomen om de mogelijke belangenverstrengeling te beïndigen.

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema bevestigt dat de klokkenluider die aan de bel trok niet meer door de gemeente wordt ingehuurd. Volgens bronnen die De Telegraaf sprak, gebeurde dat uit rancune. De woordvoerder van Halsema zegt nu dat de melding de ’directie van Stadsdeel Nieuw-West niet heeft bereikt’. „Het stadsdeel heeft diverse gesprekken met betrokkenen gevoerd. Op basis hiervan is geconcludeerd dat er terecht een melding is gemaakt.” Volgens de zegsvrouwe was er evenwel ’geen sprake van belangenverstrengeling en/of een integriteitsschending.’ „Om toch iedere schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan is het betreffende project ondergebracht bij een andere medewerker.”

Ook concludeerde Bureau Integriteit dat het eerste signaal niet adequaat is opgeschaald naar de stadsdeelsecretaris. „Stadsdeel Nieuw-West heeft na deze casus extra aandacht voor het volgen van de juiste procedure rondom meldingen en signalen over integriteit”, luidt de verklaring van Halsema’s woordvoerder.