Nieuws/Binnenland
3033283
Binnenland

Voetbalwedstrijd stilgelegd om overstekende kreeften

Rivierkreeften slopen kades

De Amerikaanse rivierkreeft is een ware plaag.

De Amerikaanse rivierkreeft is een ware plaag.

DELFT - Natuurkenners en waterschappen in de Haagse regio luiden de noodklok over de opmars van de Amerikaanse rivierkreeften, die in toenemende mate dijken en kades vernielen.

De Amerikaanse rivierkreeft is een ware plaag.

De Amerikaanse rivierkreeft is een ware plaag.

„Het is code rood. Ze vreten alles weg”, zegt Geert van Poelgeest, voorzitter van de KNNV-afdeling Delfland.

De exotische alleseters kwamen ruim dertig jaar geleden via aquaria en zogeheten ballastwater van schepen terecht in het oppervlaktewater, waar ze met name in gebieden met een moerasachtige ondergrond een spoor van vernieling aanrichten. „Ze graven holletjes, waarbij grond wordt geplaatst. We hebben laatst zelfs een gang van vier meter gevonden. Dit is funest voor oevers.”

De situatie is dusdanig ernstig dat volgens Van Poelgeest inmiddels kan worden gesproken van ’een regelrechte plaag’. „Het is zelfs zo erg dat ze de inheemse soort hebben verdrongen.

Vrouwtjes leggen gemiddeld ruim duizend eitjes, daar is geen kruid tegen gewassen”. Hoewel met name Ypenburg te lijden heeft, moest recent ook in Kwintsheul een voetbalwedstrijd worden stilgelegd vanwege massaal over het veld wandelende kreeften.

De stichting EIS, die eerder samen met Naturalis in Leiden onderzoek deed, zei eerder dat er weinig aan de plaag te doen is. Maar volgens bioloog Bas van der Wal, dat dit jaar onderzoekt hoe waterschappen zich kunnen verweren, zijn er wel degelijk maatregelen te nemen.

,,Je ziet nu wel dat de kreeften steeds vaker worden opgegeten door bij voorbeeld reigers, snoeken en palingen, maar om écht paal en perk te stellen zullen we ze moeten vangen en zoveel mogelijk glooiende oevers moeten aanleggen”.