Nieuws/Binnenland
303639
Binnenland

Onderzoek naar werkklimaat gevangenissen

’Staat hij ineens voor je neus’

DEN HAAG - UPDATE 15.37 uur - Een externe partij gaat onderzoek doen naar het werkklimaat binnen gevangenissen. Ook wordt er gekeken of in alle inrichtingen wel genoeg personeel inzetbaar is. Dat is de uitkomst van de crisisgesprekken tussen de directie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de centrale ondernemingsraad (cor) van DJI.

In een verklaring noemt de directie de gesprekken „constructief.” Ook de ondernemingsraad spreekt van „positieve” gesprekken. Achter de schermen spelen echter grote problemen. De ondernemingsraad had aandacht gevraagd voor onder meer de veiligheid van het personeel nadat vorige maand cijfers over geweld in gevangenissen, jeugdinrichtingen en tbs-klinieken waren gepubliceerd. Hierin was een flinke toename te zien van geweldsincidenten en bedreigingen tegen personeel.

Er blijkt nogal veel fout te gaan. „Stel je voor: je wordt geslagen, zit een tijdje thuis en hoort dat de dader is overgeplaatst, maar zodra je terugkomt, staat die man weer voor je neus”, zegt plaatsvervangend voorzitter Jan Keijser van de ondernemingsraad. Het overkwam zijn collega. „Dat moet minstens worden gecommuniceerd.”

Ook worden soms dossiers niet meegestuurd met gedetineerden die worden overgeplaatst. „Zo kan degene die zich misdraagt, gewoon doorgaan”, aldus Keijser, die oproept tot meer zorgvuldigheid.

Angstcultuur

De klachten zijn geen incident. In een brief aan de directie stelde de ondernemingsraad dat medewerkers zich niet gesteund en serieus genomen voelen. Medewerkers zouden niet op de eerste plaats komen en er zou zelfs sprake zijn van een angstcultuur. Volgens de raad is door jarenlange bezuinigingen en personeelsgebrek de veiligheid van medewerkers maar ook van gedetineerden niet meer te garanderen.

De directie zegt de signalen van de ondernemingsraad serieus te nemen. Inmiddels hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden, waarin afspraken zijn gemaakt om de problemen op te lossen. De ondernemingsraad is blij met het onderzoek, maar verrast over de aankondiging van een ’plan van aanpak’. Dat plan was al vóór april gemaakt. „Niets nieuws”, aldus Keijser. „Daar kun je wel mee proberen scoren, maar zo’n plan van aanpak ben je verplicht te maken, gezien de resultaten uit de werknemersonderzoeken.”

Veiligheid

De DJI-directie zegt toe dat in de plannen om de relatie tussen management en personeel te verbeteren in ieder geval oog zal zijn voor het onderwerp veiligheid. Als er voor een goede invoering van de plannen extra geld nodig is, dan zal dit op „centraal niveau” beschikbaar worden gesteld.

Tweede Kamerlid Michiel van Nispen van de SP reageert kritisch op de toezeggingen. „Het personeelstekort wordt hiermee niet opgelost. En daardoor verandert er vooralsnog niets aan de te hoge werkdruk en de onveiligheid voor het gevangenispersoneel. Hier moeten snel echte oplossingen voor komen, er is al té lang té veel van het personeel gevraagd, de grens is bereikt”, aldus het Kamerlid dat eerder aandacht vroeg voor de veiligheid.