Nieuws/Binnenland
304401
Binnenland

Wilhelmus-les nog niet zeker

Sfeer in formatie verslechterd

Alexander Pechtold (D66) en Sybrand Buma (CDA) verlaten het Johan de Witthuis na afloop van de formatiegesprekken met informateur Gerrit Zalm.

Alexander Pechtold (D66) en Sybrand Buma (CDA) verlaten het Johan de Witthuis na afloop van de formatiegesprekken met informateur Gerrit Zalm.

Het valt nog te bezien of scholieren daadwerkelijk les gaan krijgen over het Wilhelmus. Bronnen in Den Haag wijzen er op dat uitgelekte stukken van de kabinetsformatie slechts een voorzet van informateur Gerrit Zalm en zijn staf vormen. Dit zou op basis van de verkiezingsprogramma’s van de vier partijen zijn opgesteld en nog uitonderhandeld moeten worden.

Alexander Pechtold (D66) en Sybrand Buma (CDA) verlaten het Johan de Witthuis na afloop van de formatiegesprekken met informateur Gerrit Zalm.

Alexander Pechtold (D66) en Sybrand Buma (CDA) verlaten het Johan de Witthuis na afloop van de formatiegesprekken met informateur Gerrit Zalm.

Over de CDA-wens om het volkslied nadrukkelijker onder de aandacht van de klas te brengen zou niet zijn gepraat, in tegenstelling tot medisch-ethische kwesties. Daarover is wel degelijk uitvoerig gesproken en een concept-tekst opgesteld, ook al is het finale groene licht nog niet door de vier partijen gegeven.

De uitgelekte informatie is afkomstig uit een document dat door Zalm maandagochtend aan de onderhandelaars is verstrekt en aan het begin van die avond naar contactpersonen bij fracties gemaild. Het document behandelt immateriële zaken, die zaken als volksgezondheid, onderwijs en naar verluidt ook mobiliteit raken.

Ingewijden houden er rekening mee dat uit dat er daarom meer wordt gepubliceerd uit het stuk, maar wel wordt gewaarschuwd dat de status van wat er op papier is gezet zeer kan verschillen. Oftewel: over het ene onderwerp is men het al eens, over het andere onderwerp moet nog (door)gepraat worden. Het is overigens niet uit te sluiten dat partijen alsnog akkoord gaan met de CDA-wens over het Wilhelmus, want het onderwerp geldt niet als omstreden.

Wantrouwen

Aan het Binnenhof is de onderlinge sfeer tussen de vier partijen rap verslechterd door de publicaties over wat binnenskamers moest blijven. Hoewel partijleiders in het openbaar elkaar sparen, is het er achter de schermen hard aan toe gegaan. Zo heeft CU-voorman Gert-Jan Segers tijdens de onderhandelingen gisteren van zijn hart geen moordkuil gemaakt over de lekkage. Hij sprak naar verluidt zeer lang en gaf aan vertrouwen te missen.

Achter de schermen is het wantrouwen tussen partijen ook gegroeid. Tijdens de fractievergadering van D66 waren meerdere Kamerleden boos over het lek, omdat men in de berichtgeving essentiële D66-wapenfeiten miste. Elders aan het Binnenhof wordt juist naar D66 gewezen als de verspreider van het document, omdat men vermoedt dat de partij wilde polsen hoe het compromis bij de achterban zou vallen. Er wordt onder de vier partijen intern druk gespeculeerd wie de boosdoener is.

Alle partijen ontkennen overigens de informatie in de publiciteit te hebben gebracht. Een onhandigheid of toevalligheid wordt ook niet uitgesloten.