Nieuws/Binnenland
3065473
Binnenland

Groen licht voor opvang honderden illegalen in Amsterdam

Wethouder van Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering Rutger Groot Wassink

Wethouder van Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering Rutger Groot Wassink

Amsterdam - Amsterdam gaat door met de plannen om honderden illegalen 24 uur per dag op te vangen. Dit jaar is daar 11,5 miljoen euro voor nodig. Een ruime meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad steunde de plannen van GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink, die de illegalen verspreid over alle stadsdelen in panden anderhalf jaar wil laten wonen.

Wethouder van Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering Rutger Groot Wassink

Wethouder van Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering Rutger Groot Wassink

Een ruime meerderheid van GroenLinks, D66, PvdA, SP, Denk, CU en Bij1 steunt de plannen van Groot Wassink voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, zoals leden van de We are Here-beweging. In de panden mogen ze tijdelijk blijven en de tijd gebruiken om over hun opties na te denken en aan hun zaak te werken. Dat kan onder andere terugkeer naar het land van herkomst zijn. De VVD en het CDA, die ook beiden in de regering zitten, steunden het plan juist niet. Ook Forum voor Democratie sprak zich er tegen uit.

Geen jacht

Groot Wassink antwoordde op vragen van zijn eigen GroenLinks dat Amsterdam niet zal toestaan dat gedwongen uitzettingen vanuit Amsterdam gaan plaatsvinden. „Wij jagen niet op illegalen”, aldus de wethouder.

De panden waarin de illegalen worden ondergebracht kunnen gemeentelijk eigendom zijn, maar ook commercieel vastgoed of bijvoorbeeld oude scholen. De minstens tien locaties die ’eerlijk worden verdeeld over de stad’ moeten in juli 2019 open zijn. Er wordt nu geïnventariseerd welke panden beschikbaar zijn. Groot Wassink beloofde dat voordat besluiten worden genomen, ook met de buurt gesproken wordt over de komst van de centra.

Zelfbeheer

Het is de bedoeling dat uitgeprocedeerden zelf gaan koken en aan ’zelfbeheer’ doen. Wel is er woonbegeleiding en leefgeld beschikbaar. De plannen kosten de gemeente in 2019 11,5 miljoen euro. Vanaf 2020 wordt tussen de 7,1 en 13 miljoen euro uitgetrokken. Het is voor uitgeprocedeerden geen voorwaarde om mee te werken aan terugkeer naar het land van herkomst, maar wel om mee te werken aan ’perspectief’. Tijdens de opvangperiode kijkt de ’ongedocumenteerde’ met juristen of een verblijfsvergunning toch haalbaar is. Is het niet zo, dan wordt wel gericht aan terugkeer gewerkt.

GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma noemde het „bijzonder dat een VVD-staatssecretaris dit plan ziet zitten”, maar was vanzelfsprekend blij met de houding van de betreffende staatssecretaris Mark Harbers (VVD). Gisteren sprak hij nog met Groot Wassink over de plannen voor opvang van mensen zonder recht op verblijf. „Belangrijkste bespreekpunt was of de Amsterdamse plannen ten aanzien van deze doelgroep konden worden verenigd met het programma van rijk en gemeenten om de LVV’s (landelijke vreemdelingen voorziening) te ontwikkelen”, laat een woordvoerder van Harbers weten.

„Conclusie van het overleg was dat wat Amsterdam met de opvang van de doelgroep wil, goed past binnen het landelijke pilot programma om tot de LVV’s te komen. Concreet wil Amsterdam een LVV realiseren met 360 bedden, waarbij in nauwe samenwerking tussen gemeenten, rijk, IND, DT&V, politie en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan bestendige oplossingen voor het illegaal verblijf van personen”, aldus de woordvoerder van Harbers. Het college van Amsterdam besluit binnenkort of zij in zal stemmen met een Amsterdamse pilot LVV.