Nieuws/Binnenland
3066058
Binnenland

Krikke zegt niets over afspraken met bouwers

De Haagse burgemeester Pauline Krikke nam in Scheveningen de schade op die was ontstaan door vonken van het grote vreugdevuur op het strand.

De Haagse burgemeester Pauline Krikke nam in Scheveningen de schade op die was ontstaan door vonken van het grote vreugdevuur op het strand.

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag weigert te zeggen op welke manier zij voorafgaand aan deze jaarwisseling nadere afspraken met de bouwers van de vreugdevuren heeft gemaakt. De oppositie in de gemeenteraad wilde weten of de afspraken - die volgens Krikke een aanvulling zijn op een basisovereenkomst uit 2016 - mondeling of schriftelijk zijn gemaakt.

De Haagse burgemeester Pauline Krikke nam in Scheveningen de schade op die was ontstaan door vonken van het grote vreugdevuur op het strand.

De Haagse burgemeester Pauline Krikke nam in Scheveningen de schade op die was ontstaan door vonken van het grote vreugdevuur op het strand.

Krikke gaf donderdagavond tijdens de raadsvergadering geen antwoord op deze vraag, tot irritatie van CDA, ChristenUnie, PvdD, PVV en NIDA. Zij willen dit graag weten omdat hierover verwarring bestaat, nu de bouwers zelf zeggen dat ze niet afwisten van recente afspraken. De brandstapel op het strand van Scheveningen leidde tot veel schade door een vonkenregen. Krikke zei daags daarna dat de bouwers zich niet aan de afspraken hadden gehouden en dat de twee stapels 13 meter hoger waren geworden.

Volgens de burgemeester geldt als basis het convenant uit 2016 over de vreugdevuren, dat ze eerder deze week op aandringen van de raad openbaar maakte. De aanvullingen voor deze jaarwisseling beschreef ze in een begeleidende brief aan de raad. Krikke wilde daar donderdag niet verder op ingaan. Ze verwees naar het onafhankelijke onderzoek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uitvoert.

Daarin zal volgens haar alles, dus ook alle afspraken over de vuren, in volledige samenhang worden bekeken. De burgemeester zei dat ze het niet wenselijk vindt dat ze op dit moment en lopende het onderzoek steeds brokjes informatie aan de gemeenteraad zou geven, dus gaf ze ook niet het antwoord op deze „ja-nee-vraag” van de oppositie.

Openheid

Negen partijen uit de oppositie wilden na deze discussie nieuwe moties indienen om de burgemeester tot openheid te bewegen. Maar de voorzitter stond dat niet toe in deze fase van het debat. Een boze oppositie besloot na een schorsing nieuwe moties in te zullen dienen over de gang van zaken in de eerstvolgende raadsvergadering in februari. Volgens de oppositie heeft de burgemeester een informatieplicht naar raadsleden, tenzij de informatie in strijd is met het openbaar belang.