Nieuws
30679
Nieuws

’Transparantie in 2017 topprioriteit’

NPO blijft schimmig

De NPO wil het publiek best wel laten zien dat ’middelen effectief en efficiënt worden ingezet’, en openheid geven via de nieuwe Mediawet. Kosten van afzonderlijke programma’s en salarissen blijven hoe dan ook wel geheim.

Waarom blijven die salarissen altijd maar een mysterie? De presentatoren met topinkomens, zoals Matthijs van Nieuwkerk, worden betaald met belastinggeld.

„Dat heeft te maken met de privacywetgeving”, zegt Sabine du Moulin, woordvoerster van de Nederlandse Publieke Omroep. „Die salarissen zullen wij nooit met naam en toenaam publiekelijk bekendmaken. Die contracten mogen wij niet delen. De taak van de NPO is toezien of er uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor topbeloningen, de omroepen bepalen zelf welke beloning zij passend vinden.”

Transparantie heeft volgens de NPO in 2017 topprioriteit. Waar gaat dat uit blijken?

„Hoe we de regels toepassen en hoe gaan we rapporteren, daar gaan we meer dan de afgelopen jaren goed op toezien. Het is niet zo dat wij niet willen veranderen. We hebben al heel wat veranderingen in gang gezet, maar we hebben ook te maken met bestaande contracten of regelgeving zoals die wetgeving rond privacy.”

Blijkt de noodzaak van meer transparantie ook na het geval van Giel Beelen? De NPO ontdekte pas na berichten in De Telegraaf/Privé en Kamervragen dat de dj meer verdient dan in het jaarverslag van omroep BNN-VARA stond.

„We gaan ook kijken hoe het intern is geregeld, en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. We willen het publiek laten zien dat middelen effectief en efficient worden ingezet. Daarom leggen we verantwoording af via een jaarverslag en het Commissariaat van de Media.”

De salariskosten blijven geheim, maar ook de kosten van de afzonderlijke programmatitels worden niet gedeeld. Waarom mogen wij niet weten wat een aflevering van Boer zoekt Vrouw kost?

„Stel dat er een politieke partij is die zegt: ’ik vind dit geen goed programma’. Als de kosten per programma inzichtelijk zijn en zij daar iets van mogen vinden, kan inhoudelijke bemoeienis ontstaan met de afzonderlijke titels. Het is de taak van de publieke omroep om in alle onafhankelijkheid programma’s te maken. Onafhankelijk van politiek en commercie.”

Begrijpen jullie de roep om duidelijkheid?

„Het Commissariaat van de Media en Staatssecretaris Dekker kunnen alle gegevens opvragen bij ons. Ook de topinkomens zijn voor hen inzichtelijk, maar niet voor het publieke domein.”

En het is begrijpelijk dat mensen zeggen dat er in programma’s bijvoorbeeld veel op reis wordt gegaan van hun belastinggeld?

„Wij begrijpen het als mensen duidelijkheid vragen. Wij geven daarom inzicht in kosten van netten en zenders en domeinen. Maar we willen de onafhankelijkheid van programma’s bewaken, en rapporteren daarom niet op titelniveau. Als er meer kritiek op ons ontstaat, zullen we dat als transparante publieke omroep mee nemen.”