Nieuws/Binnenland
3080447
Binnenland

Coalitie: nog geen oplossing voor kinderpardon

Staatssecretaris Harbers heeft de commissie-Van Zwol ingesteld om het functioneren van het kinderpardon te onderzoeken.

Staatssecretaris Harbers heeft de commissie-Van Zwol ingesteld om het functioneren van het kinderpardon te onderzoeken.

DEN HAAG - De leiders van de vier coalitiepartijen hebben maandagavond opnieuw overlegd over het kinderpardon. De coalitieleiders spraken na afloop van een „constructief overleg”, maar een oplossing voor de patstelling is nog niet gevonden.

Staatssecretaris Harbers heeft de commissie-Van Zwol ingesteld om het functioneren van het kinderpardon te onderzoeken.

Staatssecretaris Harbers heeft de commissie-Van Zwol ingesteld om het functioneren van het kinderpardon te onderzoeken.

Rond 21.45 uur kwamen alle fractieleiders naar buiten, behalve Klaas Dijkhoff (VVD). „We hebben goed gesproken”, zei CDA-voorman Sybrand Buma. „Er zijn ook goede vorderingen gemaakt, maar in het belang van het proces doe ik over de inhoud verder geen mededelingen.” Volgens Rob Jetten (D66) zijn er „stappen gezet, maar we zijn er nog niet.” Ook CU-voorman Segers vindt dat er ’goede gesprekken’ zijn gevoerd.

Staatssecretaris Mark Harbers (VVD) was ook bij het overleg aanwezig. Eerder op de dag zat premier Rutte al bij toenaderingsgesprekken over het kinderpardon. Er is de coalitiepartijen veel aan gelegen voor woensdag nader tot elkaar te komen. Dan staat een debat over de kwestie gepland. Als het op het debat moet aankomen is de kans op ongelukken groot, aldus een ingewijde. „Deze week is er een debat, dan moeten we weten waar we gaan landen”, zei Gert-Jan Segers (ChristenUnie) in de ochtend.

Ruimhartiger

Het CDA pleit sinds vorige week voor een ruimhartiger kinderpardon. Daarmee is de VVD alleen komen te staan binnen de coalitie. De andere drie partijen pleiten nu ook voor een voorlopige uitzetstop, zolang een commissie de kwestie bestudeert. De VVD voelt hier niets voor en wil vasthouden aan het huidige beleid.

Harbers heeft de commissie-Van Zwol ingesteld om het functioneren van het kinderpardon te onderzoeken. Die komt medio juni met een rapport. Harbers wil de conclusies daarvan afwachten voor hij mogelijk aan het kinderpardon gaat sleutelen.