Nieuws/Binnenland
3080910
Binnenland

Te snelle keus mbo dreigt door beperkte plekken

Vooral opleidingen in media en zorg hebben vaak een studentenstop, en ook bij ’veiligheid’ is voor een maximum gekozen.

Vooral opleidingen in media en zorg hebben vaak een studentenstop, en ook bij ’veiligheid’ is voor een maximum gekozen.

Amsterdam - Steeds meer mbo-opleidingen stellen een studentenstop in en gaan over op een maximum aantal studenten. Er is echter, in tegenstelling tot het hoger onderwijs, geen landelijk overzicht van deze fixusstudies. Aankomende mbo’ers moeten dus niet te lang aarzelen met inschrijven, want bij veel opleidingen geldt „wie het eerst komt, het eerst maalt.”

Vooral opleidingen in media en zorg hebben vaak een studentenstop, en ook bij ’veiligheid’ is voor een maximum gekozen.

Vooral opleidingen in media en zorg hebben vaak een studentenstop, en ook bij ’veiligheid’ is voor een maximum gekozen.

Dat constateert de Keuzegids naar aanleiding van een onderzoek naar fixusstudies in het middelbaar beroeps onderwijs. Dit is een onafhankelijke gids die alle erkende opleidingen in Nederland beschrijft.

Volgens onderzoeker Bas Belleman dreigt bij de fixusstudies het gevaar dat jongeren overhaast hun studiekeuze maken, terwijl ze misschien best iets langer wilden nadenken. Ook zijn studenten in het nadeel die, om wat voor reden dan ook, niet in staat zijn zich vroeg in te schrijven. Ze zouden alleen al een jaar eerder naar de open dagen moeten gaan.

Selectie

Mbo-opleidingen kiezen voor een maximaal aantal nieuwe studenten als ze te groot dreigen te worden om goed onderwijs te bieden of als de arbeidsmarkt voor de gediplomeerden beperkt is.

Belleman: „Maar hoe bepaal je dan wie er mag beginnen? Er zijn in het mbo 47 studies die hun studenten mogen selecteren op geschiktheid, zoals kunst- en sportopleidingen, maar voor veel andere opleidingen is dat niet nodig. En dan hebben de mbo’s de keuze om te loten of een leerling toe laten op volgorde van inschrijving. Dat laatste komt in zo’n geval verreweg het vaakst voor. Studenten moeten zich zo snel mogelijk inschrijven om hun concurrenten voor te zijn.”

In 2017 hebben jongeren in het mbo ’toelatingsrecht’ gekregen als ze zich voor 1 april inschrijven. Belleman: „Maar dat recht geldt niet voor opleidingen met een studentenstop. Het principe ’wie het eerst komt, het eerst maalt’ kan de toegankelijkheid voor bepaalde groepen studenten in gevaar brengen, bijvoorbeeld voor bedachtzame jongeren of voor jongeren van wie de ouders niet op spoed aandringen.”

Volgens Belleman zijn er ook mbo’s die loten. „Dat gebeurt, voor zover wij weten, bij slechts zeven instellingen. Omdat er geen landelijke lijst van mbo-opleidingen is met een numerus fixus, zijn wij begonnen met tellen. Die telling is nog niet volledig, maar we hebben bij 42 van de 61 bekeken mbo-instellingen een overzicht van fixusopleidingen op hun website gevonden. Maar liefst 25 daarvan hanteren het principe ’wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Media populair

Vooral opleidingen in media en zorg hebben vaak een studentenstop, en ook bij ’veiligheid’ is voor een maximum gekozen. Opleidingen in de bouw doen het maar zelden.