Nieuws/Binnenland
3085334
Binnenland

Deel afgewezen asielkinderen mag blijven

Akkoord over kinderpardon

Den Haag - De coalitiepartijen hebben een akkoord bereikt over het kinderpardon. De pardonregeling gaat van tafel voor nieuwe gevallen, zo is het doel. Wel komt er een acuut pardon voor een groot deel van de ongeveer 1800 asielzoekers die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. De discretionaire bevoegdheid, de macht van de staatssecretaris van Asiel om in vertrouwelijkheid ’schrijnende gevallen’ onder afgewezen asielzoekers toch toe te laten, wordt verbouwd.

LIVE – Staatssecretaris Harbers (Asiel) geeft tekst en uitleg over het kinderpardon. Verslaggever Valentijn Bartels is bij de persconferentie aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.

De speciale bevoegdheid gaat weg bij de staatssecretaris en wordt neergelegd bij de directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Die zou aan het begin van de procedure beoordelen hoe schrijnend een geval is. Komt de asielzoeker in dat stadium niet voor een pardon in aanmerking, dan kan dat later ook niet meer. Dat moet een ’talkshow-pardon’ voorkomen: afgewezen asielzoekers die hun verblijf rekken en uiteindelijk mogen blijven als ze maar genoeg media-aandacht hebben gekregen. Het moet ook de prikkel wegnemen bij afgewezen asielzoekers om in Nederland te blijven hangen, hopend op een pardon. „Het is voortaan zaak om je bij de uitspraak van die rechter neer te leggen”, zei Harbers.

Het pardon-trio (CDA, D66, CU) had de VVD gevraagd het regeerakkoord open te breken om het kinderpardon te kunnen verruimen. Hier hebben zij hun zin gekregen. De VVD heeft er iets voor teruggekregen: de hele pardonregeling moet op termijn van tafel, al komt er nog wel een direct pardon voor een deel van de bestaande schrijnende gevallen. Dat zouden er zo’n zevenhonderd zijn. Die zaken worden opnieuw bekeken, waarvan waarschijnlijk het resultaat is dat het grootste deel alsnog mag blijven. Met hun gezinsleden erbij gaat het dus waarschijnlijk om een pardon voor in totaal zo’n 1800 gevallen.

„Voor nu geeft het lucht aan mensen die hier zitten”, zei CDA-leider Buma. „En we voorkomen dat er een prikkel is om door te procederen.” CU-leider Segers wilde niet zeggen dat het pardon definitief wordt afgeschaft. „Dat is wel de wens. Voor nu willen we barmhartig zijn.”

Het aantal via de VN ’uitgenodigde’ vluchtelingen waarvan in het regeerakkoord een verhoging van 500 naar 750 werd afgesproken, gaat weer terug naar 500.

De coalitiepartijen moesten het onderhandelingsresultaat nog wel aan hun fracties voorleggen. Inmiddels hebben alle vier de fracties dat gedaan. Daarmee kunnen de coalitiepartijen eensgezind het Kamerdebat tegemoet van woensdag.

„Dit akkoord is in sommige opzichten beter dan wat er lag”, oordeelde VVD-fractieleider Dijkhoff. Daar denkt PVV-leider Wilders anders over: „De VVD is weer door de knieën. Wat een ongelooflijke slapjanussen. Afrika viert feest.” Gevraagd naar de houdbaarheid van de afspraak dat het kinderpardon wordt afgeschaft, zegt Dijkhoff: „Ik ben ervan overtuigd dat toekomstige coalities dit niet terug willen draaien omdat ze zien dat dit werkt.” Garanties heeft hij echter niet.

Uitzetpauze

De coalitie zocht bijna anderhalve week een uitweg uit de impasse rond het kinderpardon. Die ontstond toen het CDA van standpunt veranderde en plots pleitte voor een ruimere toelating van afgewezen asielkinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Het pardonakkoord bevat meer elementen, zoals 13 miljoen euro extra voor de IND.