Nieuws/Binnenland
3090752
Binnenland

Klimaatspijbelaar heeft vrij spel

Amsterdam - Scholieren in ons land hebben redelijk vrij spel om te spijbelen of te demonstreren voor een bepaald (goed) doel.

De Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren, Ingrado, stelt dat er formeel pas sprake is van spijbelen als de school de activiteit van de leerling niet vindt aansluiten bij het onderwijsprogramma.

„Dus als leerlingen, zoals nu veel gebeurt in België en Zwitserland, spijbelen om zo aandacht te krijgen voor het klimaat of de opwarming van de aarde, dan kan dat prima als de school dat vindt passen bij haar kerndoel. Vindt de school het niet passen, dan kan er een straf worden uitgedeeld”, vertelt Carry Roozemond van Ingrado.

„De leerplichtambtenaar komt pas in beeld als een leerling zestien uur ongeoorloofd afwezig is in een periode van vier lesweken. Dat moet een school melden bij ons. Die leerplichtambtenaar kan informeren of er niet te veel wordt verzuimd en waarom er wordt verzuimd. Maar dan nog kan de school het toestaan, bijvoorbeeld door een demonstratie als maatschappelijke stage te zien. We vinden wel dat kinderen niet zomaar de straat op moeten gaan; er moet uitleg zijn waarvoor het dient en de school moet het goed vinden.”

Mogelijk op 7 februari gaan leerlingen staken om aandacht te krijgen voor het klimaat en op 15 maart voor beter onderwijs en meer geld. Veel scholen staan erachter, maar vragen wel bewijs dat de leerling ook echt heeft gedemonstreerd en willen ook toestemming van de ouders.