Nieuws/Binnenland
3135954
Binnenland

Behandeling hartpatiënten sterk verbeterd

Overlevingskans hoger na infarct

De zorg voor hart- en vaatpatiënten is de afgelopen decennia zo sterk verbeterd, dat veel meer mensen dan voorheen hun ziekte overleven.

De zorg voor hart- en vaatpatiënten is de afgelopen decennia zo sterk verbeterd, dat veel meer mensen dan voorheen hun ziekte overleven.

Den Haag - Steeds meer mensen overleven een hart- of vaatziekte. De acute zorg voor deze patiënten blijkt de afgelopen veertig jaar sterk verbeterd. Dat meldt de Hartstichting na nieuw onderzoek. Overleed in 1980 nog één op de twee Nederlanders aan een hart- of vaatziekte, nu is dat één op de vier.

De zorg voor hart- en vaatpatiënten is de afgelopen decennia zo sterk verbeterd, dat veel meer mensen dan voorheen hun ziekte overleven.

De zorg voor hart- en vaatpatiënten is de afgelopen decennia zo sterk verbeterd, dat veel meer mensen dan voorheen hun ziekte overleven.

Vrouwen overlijden vaker dan mannen aan een beroerte en hartfalen, terwijl mannen frequenter een acuut hartinfarct niet te boven komen. Het sterftecijfer voor mannen daalde evenwel in veertig jaar tijd met maar liefst 70 procent; voor vrouwen met 61 procent.

In Nederland overlijden mensen daarmee op steeds latere leeftijd aan de gevolgen van hart- of vaataandoeningen, door almaar betere medische technieken, zoals katheterbehandelingen bij dichtgeslibde bloedvaten. „De kans dat je een hartstilstand, hartinfarct of beroerte overleeft, is de afgelopen jaren verder gestegen”, zegt directeur Floris Italianer van de Hartstichting.

Cholesterol

Maar tegenover al dit goede nieuws staat ook een zorgwekkende ontwikkeling: het aantal mensen met een chronische hart- of vaatziekte stijgt. Want pakweg drie miljoen Nederlanders (30-70 jaar) hebben een te hoge bloeddruk, twee miljoen (in dezelfde leeftijdsgroep) kampen met hoog cholesterol, en nog eens 3,1 miljoen (vanaf 18 jaar) roken.

De verwachting is nu dat Nederland over tien jaar van nu, omstreeks 2030, zo’n 1,9 miljoen hart- of vaatpatiënten telt.

"Ook meer aandacht voor gezond leven"

Volgens de Hartstichting kan deze toename van het aantal patiënten deels worden afgebogen als mensen met een verhoogd risico op hart- of vaataandoeningen eerder worden opgespoord. „Naast betere technische mogelijkheden en medicatie is er meer aandacht voor gezond eten, bewegen en stoppen met roken. Daarnaast is er sneller hulp, bijvoorbeeld als iemand op straat wordt getroffen door een hartstilstand. Steeds meer mensen kunnen reanimeren en een AED inzetten.”

Op dit moment telt Nederland bijna 1,4 miljoen mensen met een chronische hart- of vaatziekte – uitgesplitst naar circa 725.000 mannen en 675.000 vrouwen. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren met een half miljoen groeit naar de 1,9 miljoen. Dat betekent dat één op de zeven volwassen Nederlanders dan hart- of vaatpatiënt is. De huidige zorgkosten (11,6 miljard euro in 2015) zullen daarmee verder stijgen.

Volgens de Hartstichting kunnen Nederlanders zelf veel doen om hun hart zo lang mogelijk gezond te houden. Belangrijk is, stelt de organisatie, dat zij hun eigen risico op een hart- of vaataandoening (bijvoorbeeld door hoge bloeddruk of hoog cholesterol) zo klein mogelijk houden.

„Als de helft van de Nederlanders een gezondere bloeddruk zou hebben, kan dat in 2030 bijna 100.000 hart- en vaatpatiënten schelen”, stelt directeur Italianer.