Nieuws/Binnenland
3137581
Binnenland

Ondanks daling in totaal aantal misdrijven:

Georganiseerde misdaad in Amsterdam ’complexer en groter’

Een terugkerend probleem bij de aanpak van de georganiseerde misdaad is de beschikbare capaciteit van de politie | archiefbeeld

Een terugkerend probleem bij de aanpak van de georganiseerde misdaad is de beschikbare capaciteit van de politie | archiefbeeld

Amsterdam - Hoewel het aantal misdrijven in Amsterdam opnieuw is gedaald, nadert ondermijning door hoge winsten uit de drugscriminaliteit in de hoofdstad „een kritisch punt.” Ook nemen huiselijk geweld en straatroven toe, voelen Amsterdammers zich vaker gediscrimineerd en is er een forse hoeveelheid jeugdcriminaliteit in wijken als Zuidoost, Oost, Nieuw West en Noord.

Een terugkerend probleem bij de aanpak van de georganiseerde misdaad is de beschikbare capaciteit van de politie | archiefbeeld

Een terugkerend probleem bij de aanpak van de georganiseerde misdaad is de beschikbare capaciteit van de politie | archiefbeeld

Dat schrijven burgemeester Femke Halsema, hoofdofficier van justitie Nicole Zandee en waarnemend hoofdcommissaris Jan Pronker in de jaarlijkse veiligheidsmonitor.

Volgens de driehoek van burgemeester, politie en OM wordt het probleem van de georganiseerde misdaad „complexer en groter.” „Criminelen opereren op een internationale schaal, ondermijnen economische structuren in de stad, bedreigen journalisten en rekruteren jongeren. Een terugkerend probleem bij de aanpak van de georganiseerde misdaad is de beschikbare capaciteit van de politie.”

Overvallen

Uit de veiligheidscijfers blijkt dat Amsterdam het op een aantal punten in 2018 goed deed. Al enige jaren daalt het totale aantal geregistreerde misdrijven (103.000 in 2015 naar totaal 88.332 in 2018). Zo nam het aantal geweldsmisdrijven, woninginbraken en zakkenrollerij af. Het aantal straatroven steeg juist met 5 procent. Ook het aantal overvallen nam toe van 203 vorig jaar naar 238 in 2018. Waar in 2018 het aantal overvallen op woningen daalde, steeg het aantal overvallen op ondernemers. Daarbij valt de stijging van overvallen op maaltijdbezorgers op. Waar in winkels minder cash geld is, zijn maaltijdbezorgers vaker slachtoffer van overvallen. Sinds begin oktober vonden er 12 plofkraken plaats in Amsterdam. Daarom zet de politie hier vol op in met een speciaal team voor plofkraken: wijkagenten, explosieven-specialisten en rechercheurs. „Er zijn begin 2019 twee verdachten aangehouden. De komende weken zullen politie en OM zich verder inspannen om plofkraken een halt toe te roepen”, aldus de driehoek.

Vier liquidaties

In totaal heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam vorig jaar veertien geweldsdoden geregistreerd. Van die delicten zijn er vier als ’liquidatie’ bestempeld, dus als een afrekening in het criminele milieu. In 2013 lag dat aantal op 23, waarvan 8 liquidaties. Amsterdam kent „een omvangrijke illegale economie, die vooral wordt gedreven door winsten van drugshandel”, melden de autoriteiten. „Bij een aanzienlijk deel van de cocaïne die via de havens van Antwerpen en Rotterdam het land binnenkomen, zijn Amsterdamse criminelen betrokken. De impact van drugshandel op het openbare leven in de wijken neemt toe, vanwege het excessieve geweld in de openbare ruimte, de aantrekkingskracht van het snelle drugsgeld op jongeren en de ondermijnende werking van de grote geldstromen op verschillende sectoren. Bovendien gedijt de drugshandel vanwege de lokale vraag naar drugs en de faciliteiten van de handelsstad Amsterdam.”

Ondermijning

Ondermijning door hoge winsten uit de drugscriminaliteit „nadert een kritisch punt”, wordt gemeld. „De driehoek ziet het ondermijnend effect in de stad, variërend van garagebedrijven en horecazaken tot zakelijke dienstverleners en grote vastgoedprojecten. Ondermijning is een complex fenomeen en vraagt om aanpassingsvermogen om ontwikkelingen in de bovenwereld en onderwereld te kunnen bijbenen en excessen te bestrijden.” Er is al extra geld gekomen om dit te bestrijden, maar Halsema wil in de toekomst intensiever samenwerken met toezichthouders als DNB, BFT en AFM om crimineel geld te weren.

Geweld in privésfeer

Geweld in de privésfeer is een hardnekkig probleem en is zelfs de meest voorkomende vorm van geweld, blijkt uit de cijfers. Binnen de politie eenheid Amsterdam steeg het aantal incidenten van huiselijk geweld van 6.183 in 2017 naar 6.608 in 2018, een toename van 7%. „Vanwege de relatie tussen dader en slachtoffer duurt het vaak lang voor huiselijk geweld wordt gemeld”, blijkt uit de monitor. Gemiddeld heeft 33 keer een mishandeling plaatsgevonden voor aangifte wordt gedaan. Bij de gezinnen die in beeld zijn bij Veilig Thuis is bekend dat er gemiddeld 71 geweldsincidenten per gezin per jaar plaatsvinden. Van de 65-plussers heeft jaarlijks 7% te maken met oudermishandeling in Amsterdam. „De verwachting is dat oudermishandeling in de toekomst verder gaat stijgen. Steeds meer kinderen, vaak zelf slachtoffer van geweld, worden dader.”

Ook discriminatie is een groeiend probleem, schrijft de driehoek. Het aandeel Amsterdammers dat er mee te maken krijgt is de laatste jaren toegenomen. In 2013 voelde 11% van de ondervraagden zich wel eens gediscrimineerd, in 2017 was dat 15%.

Volgens de lokale driehoek is de beschikbare politiecapaciteit nog steeds een punt van zorg. „Daarbij heeft krapte in de bezetting niet alleen gevolgen voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook voor de inzet van handhavers op straat. De driehoek zal daarom blijven pleiten voor meer agenten in Amsterdam. Recente gesprekken met de minister van Justitie stemmen tot enige hoop.”