Nieuws/Binnenland
3139750
Binnenland

Aanpak buitenlandse financiering moskeeën moeilijk

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken.

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken.

Den Haag - Het aanpakken van buitenlandse financiering van bijvoorbeeld moskeeën is zo makkelijk nog niet. Het kabinet wil geldstromen uit onvrije landen zo veel mogelijk beperken, maar stuit daarbij vooral op obstakels.

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken.

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken.

Dat blijkt uit een brief van minister Koolmees (Sociale Zaken).

Het blijkt moeilijk te bepalen wat dan precies ’onvrije landen’ zijn die hier bijvoorbeeld extremistische moskeeën financieren en zo onze democratie ondermijnen. De definitie van een onvrij land is moeilijk juridisch vast te stellen. Het kabinet bekijkt nu of een beperkte vorm van een financieringsverbod wel haalbaar is.

Haken en ogen

Koolmees laat onderzoeken of het haalbaar is om landen die zelf ook niet toestaan dat er Nederlands geld naar instanties in hun land gaat, te verbieden om geld onze kant op te sturen. Maar of die wetgeving er komt, is ook nog onzeker. Het kabinet ziet haken en ogen, zoals het risico op diplomatieke consequenties, en bereidt daarom slechts als een soort onderzoek naar de haalbaarheid een ’proeve van wetgeving’ voor in plaats van een echt wetsvoorstel. Het voornemen uit het regeerakkoord om de buitenlandse financiering zo veel mogelijk te beperken, is vooralsnog dus ver weg.

Salafisme

Het kabinet richt wel een taskforce op die zich onder meer richt op het salafisme. Er wordt gezien dat binnen die stroming de democratische rechtsorde door bepaalde lieden wordt afgewezen en dat dit sentiment versterkt kan worden door buitenlandse beïnvloeding via de portemonnee. Die taskforce gaat kijken wat de overheid tegen dit soort gedrag kan doen, wat wellicht niet strafbaar is maar volgens het kabinet wel ’onacceptabel’.

„Zij trachten de vrijheid van anderen in te perken, waarbij valt te denken aan verkettering die gepaard gaat met uitsluiting en zelfs bedreiging”, schrijft Koolmees over deze extremisten. „Deze ‘aanjagers’ hebben een onevenredige impact binnen islamitische gemeenschappen in Nederland door hun actieve gebruik van sociale media, hun aanbod van niet-regulier onderwijs en hun beschikking over eigen uitgeverijen. De overheid maakt zich zorgen over deze invloeden en gaat deze tegen, omdat zij problematisch gedrag bevorderen.”

Motorbendes

Er wordt onder meer onderzocht wat er van de aanpak van motorbendes geleerd kan worden en of dit ook toegepast kan worden op het problematische gedrag dat onze democratie ondermijnt. „Ook hier komt namelijk vaak gedrag voor dat niet strafbaar is, maar wel ongewenst.”