Nieuws/Binnenland
3148021
Binnenland

Kinderbescherming heeft onvoldoende zicht op veiligheid jeugd

Foto ter illustratie

Foto ter illustratie

Den Haag - De Kinderbescherming heeft onvoldoende zicht op veiligheid van kinderen die op de wachtlijst staan. Dat concluderen de Inspectie van Justitie en Veiligheid en die van Gezondheidszorg en Jeugd. Bovendien zijn de wachttijden veel langer dan de norm van tien dagen. Eind januari wachtten 2800 kinderen gemiddeld dertig dagen op een onderzoek.

Foto ter illustratie

Foto ter illustratie

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) krijgt het dringende advies om in te grijpen. „De RvdK dient beter zicht te krijgen op hun veiligheid. Daarbij verwachten de inspecties dat de raad nu afspraken maakt met de partners in de jeugdbeschermingsketen over ieder kind dat wacht op onderzoek. De kinderen moeten zo veilig mogelijk zijn”, aldus de onderzoekers in een gezamenlijke verklaring.

Zorgen

Volgens de inspecteurs lopen kinderen die lang op een wachtlijst staan het risico om tijdens het wachten slachtoffer te worden van risicovolle situaties waarin ze verkeren. Er zijn al langer zorgen over de wachttijden bij de Kinderbescherming. Een verbeterplan dat in de zomer van 2018 werd gepresenteerd, heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Eind februari moet de Kinderbescherming aantonen dat het de situatie wél is verbeterd.

Minister Dekker (Rechtsbescherming) zegt actie te ondernemen. ,,Ik ben mij ervan bewust dat een versterking van de positie van de RvdK op zijn toezichthoudende taak tijd en capaciteit vraagt. Tegelijkertijd vragen de maatregelen voor het terugdringen van de wachttijden om een forse inspanning.’’ Een nieuw verbeterplan moet soelaas bieden. De veiligheid van kinderen heeft daarbij de hoogste prioriteit, benadrukt de VVD-bewindsman.