Nieuws/Binnenland
3152362
Binnenland

Uitstel pulsverbod 42 Nederlandse kotters tot 1 juli 2021

Brussel - Er komt een Europees verbod op pulsvissen per 1 juli 2021. Tot die datum mogen 42 schepen met de Nederlandse omstreden uitvinding blijven varen. Helemaal voorbij is het daarna niet. Zes schepen mogen als onderzoeksproject blijven varen.

Het betekent wel dat 42 andere schepen dit jaar hun vergunning kwijtraken. Als er de komende jaren wetenschappelijk wordt aangetoond dat puls een toegevoegde waarde is dan is er mogelijk een route naar legalisering.

Dat is de uitkomst woensdagavond van overleg in het Europees Parlement in Straatsburg. De overgangsperiode en de mogelijke ontsnappingsroute via wetenschappelijk onderzoek was het maximaal haalbare voor Nederland. Geen enkel ander land steunt Nederland volledig op dit dossier.

Het besluit is nog niet helemaal definitief. Het voltallige Europees Parlement en de Raad moeten zich er nog over buigen. Maar de kans dat er nog iets verandert is bijzonder klein geworden na vandaag.

Verontwaardiging

Bij Nederlandse Europarlementariërs heerst verontwaardiging, al is er ook enige opluchting dat het allerzwartste scenario niet bewaarheid is geworden. Maar het was allang duidelijk dat zij een achterhoedegevecht voerden.

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik noemde het verbod ’intriest’ maar het beste wat er gezien de moeilijke situatie nog was uit te halen. „Iets is beter dan niets”, reageerde ze. „Dit akkoord vandaag heeft alleen verliezers: het milieu, het klimaat, de vissers en de EU.”

Volgens CU-Europarlementariër Peter van Dalen hebben veel collega’s geweigerd zich te verdiepen in pulsvisserij. „Veel Europarlementariërs hebben zich laten leiden door nationalisme of naïviteit, of allebei.”

Activisten

De beschuldigende vingers gaan richting de Franse milieuorganisatie Bloom die begin vorig jaar een campagne voerde om het Europees Parlement voor zich te winnen, wat massaal geschiedde. Dat gebeurde onder meer door beelden van geëlektrocuteerde vissen te laten zien en volstrekt lege zeebodems.

Het kabinet heeft beloofd getroffen Nederlandse vissers financieel te ondersteunen nu het pulsdebacle definitief lijkt. Met puls worden platvissen met kleine stroomstootjes van de zeebodem opgewekt waarna ze in de netten belanden. De methode geldt als duurzaam want de zeebodem omwoelen met zware kettingen is niet meer nodig. Er wordt ook een hoop brandstof bespaard.

Rekening

Maar bij onder andere Franse, Britse en Belgische vissers hebben de Nederlanders de afgelopen jaren veel kwaad bloed gezet met hun efficiënte vangstmethode. Nederland bleek uiterst creatief om te gaan met het verlenen van vergunningen, iets waarvoor het nu de rekening krijgt gepresenteerd.